مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 29 آبان؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

فلش حمله خودی برعلیه دشمن درعملیات توکل

چاپلینک ثابت
نوع: 
کالک
اماکن: 
جبهه‌های نبرد: 

تاریخ تهیه کالک یا نقشه

20
دی
1359
مقیاس: 
1/100000
چکیده/یادداشت: 

کالک عملیاتی توکل

منطقه : آبادان

تهیه کننده : مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ

 

محل نگهداری: 
آرشیو مرکز اسناد

شماره نقشه

9573
فایل تصویری
فایل‌های ضمیمه: 
ارتباط با نبردها: 

یگان ها:

جستجو در اماکن
جستجو در شماره بازیابی