مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 29 آبان؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

فلش حمله و خط خودی و دشمن در عملیات پل نادری

چاپلینک ثابت
نوع: 
کالک
اماکن: 
جبهه‌های نبرد: 

تاریخ تهیه کالک یا نقشه

23
مهر
1359
مقیاس: 
1/250000
چکیده/یادداشت: 

کالک عملیاتی پل نادری

منطقه : غرب کرخه

تهیه کننده : مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ

محل نگهداری: 
آرشیو مرکز اسناد

شماره نقشه

7195
فایل تصویری
فایل‌های ضمیمه: 
ارتباط با نبردها: 

یگان ها:

جستجو در اماکن
جستجو در شماره بازیابی