مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 29 آبان؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

فلش و استعداد خودی درعملیات ثامن الائمه (ع )

چاپلینک ثابت
نوع: 
کالک
اماکن: 
مقیاس: 
1/100000
چکیده/یادداشت: 

کالک عملیاتی  ثامن الائمه (ع)

منطقه : شمال آبادان

یگان : 17 علی بن ابیطالب (ع)

تاریخ عملیات : 1360/7/5 تا 1360/7/6

محل نگهداری: 
آرشیو مرکز اسناد

شماره نقشه

5518
فایل تصویری
فایل‌های ضمیمه: 
ارتباط با یگان‌ها: 
ارتباط با نبردها: 

یگان ها:

جستجو در اماکن
جستجو در شماره بازیابی