مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 29 آبان؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

منطقه اشغالی وفلش حمله خودی در عملیات نصر

چاپلینک ثابت
نوع: 
کالک

تاریخ تهیه کالک یا نقشه

15
دی
1359
مقیاس: 
1/25000
چکیده/یادداشت: 

کالک عملیاتی نصر

منطقه : هویزه

تهیه کننده : مرکز مطالعات وتحقیقات جنگ

شماره نقشه

5823
فایل تصویری
فایل‌های ضمیمه: 
ارتباط با نبردها: 

یگان ها:

جستجو در اماکن
جستجو در شماره بازیابی