مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 29 آبان؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

کالک خط حد و محورهای هجوم در عملیات بدر

چاپلینک ثابت
نوع: 
کالک
جبهه‌های نبرد: 

تاریخ تهیه کالک یا نقشه

1363
مقیاس: 
1/50000
چکیده/یادداشت: 

خط حد و محورهای هجوم در عملیات بدریگان 33 المهدی

شرح/نمایه موضوع: 

نام کالک:  خط حد و محورهای هجوم درعملیات بدر

نام منطقه:  هورالهویزه

نام یگان:  33 المهدی

تهیه کننده: مرکز مطالعات وتحقیقات جنگ

مقیاس: 1/50000

محل نگهداری: 
آرشیو مرکز اسناد دفاه مقدس

شماره نقشه

4227
فایل تصویری
ارتباط با یگان‌ها: 
ارتباط با نبردها: 

یگان ها:

جستجو در اماکن
جستجو در شماره بازیابی