مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 23 دی

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

کالک فلش حمله خودی در عملیات بدر

چاپلینک ثابت
نوع: 
کالک
جبهه‌های نبرد: 

تاریخ تهیه کالک یا نقشه

1363
مقیاس: 
1/50000
چکیده/یادداشت: 

فلش حمله خودی در عملیات بدرلشکر14 امام حسین(ع)

شرح/نمایه موضوع: 

نام کالک: فلش حمله خودی در عملیات بدر

نام منطقه: بدر

نام یگان: لشکر14 امام حسین(ع)

تهیه کننده: 

مقیاس: 1/50000

محل نگهداری: 
آرشیو مرکز اسناد دفاه مقدس
فایل تصویری
ارتباط با یگان‌ها: 
ارتباط با نبردها: 

یگان ها:

جستجو در اماکن
جستجو در شماره بازیابی