مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 29 آبان؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

کالک فلش خط خودی و دشمن درعملیات کربلای 8

چاپلینک ثابت
نوع: 
کالک
اماکن: 
جبهه‌های نبرد: 

تاریخ تهیه کالک یا نقشه

18
فروردین
1366
مقیاس: 
1/50000
چکیده/یادداشت: 

خط خودی و دشمن درعملیات کربلای 8

شرح/نمایه موضوع: 

نام کالک: فلش خط  خودی  و دشمن درعملیات

عملیات: کربلای 8

منطقه:  شلمچه

تهیه کننده: مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ

محل نگهداری: 
آرشیو مرکز اسناد دفاع مقدس

شماره نقشه

7192
فایل تصویری
ارتباط با نبردها: 

یگان ها:

جستجو در اماکن
جستجو در شماره بازیابی