مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 23 دی

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

کالک فلش و خط خودی در عملیات بدر

چاپلینک ثابت
نوع: 
کالک
جبهه‌های نبرد: 

تاریخ تهیه کالک یا نقشه

1363
مقیاس: 
1/50000
چکیده/یادداشت: 

فلش حمله خط خودی در عملیات بدرلشگر41 ثارالله

شرح/نمایه موضوع: 

نام کالک:  فلش حمله خط خودی در عملیات بدر

نام منطقه:  هورالهویزه

نام یگان: لشگر41 ثارالله

تهیه کننده: معاونت عملیات

مقیاس: 1/50000

محل نگهداری: 
آرشیو مرکز اسناد دفاه مقدس

شماره نقشه

6341
فایل تصویری
ارتباط با یگان‌ها: 
ارتباط با نبردها: 

یگان ها:

جستجو در اماکن
جستجو در شماره بازیابی