مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 29 آبان؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

کالک مواضع و موانع دشمن در عملیات کربلای 8

چاپلینک ثابت
نوع: 
کالک
اماکن: 
جبهه‌های نبرد: 

تاریخ تهیه کالک یا نقشه

15
فروردین
1366
مقیاس: 
کروکی
چکیده/یادداشت: 

مواضع و موانع دشمن در عملیات کربلای 8

شرح/نمایه موضوع: 

نام کالک: مواضع و موانع دشمن در عملیات

عملیات: کربلای 8

منطقه:  شلمچه

تهیه کننده:  اطلاعات نظامی

محل نگهداری: 
آرشیو مرکز اسناد دفاع مقدس

شماره نقشه

1026
فایل تصویری
ارتباط با یگان‌ها: 
ارتباط با نبردها: 

یگان ها:

جستجو در اماکن
جستجو در شماره بازیابی