مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 29 آبان؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

کالک وضعیت زمین خط حد خودی در عملیات کربلای 8

چاپلینک ثابت
نوع: 
کالک
اماکن: 
جبهه‌های نبرد: 

تاریخ تهیه کالک یا نقشه

18
فروردین
1366
مقیاس: 
1/25000
چکیده/یادداشت: 

وضعیت زمین خط حد خودی در عملیات کربلای 8

شرح/نمایه موضوع: 

نام کالک: وضعیت زمین خط حد خودی در عملیات

عملیات: کربلای 8

منطقه:  شلمچه

 

محل نگهداری: 
آرشیو مرکز اسناد دفاع مقدس

شماره نقشه

1412
فایل تصویری
ارتباط با نبردها: 

یگان ها:

جستجو در اماکن
جستجو در شماره بازیابی