مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 29 آبان؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

کالک وضعیت فعالیت مهندسی دشمن در اطراف هویزه

چاپلینک ثابت
نوع: 
کالک

تاریخ تهیه کالک یا نقشه

9
بهمن
1359
چکیده/یادداشت: 

فعالیتهای مهندسی دشمن روی رودخانه نیسان و نحوه حضور دشمن در پادگان حمید

شرح/نمایه موضوع: 

بسمه تعالی

تاریخ و ساعت وصول خبر 4 بعدازظهر تاریخ 9/ 11 /59

از [:] واحد اطلاعات دشت آزادگان

به : عملیات سپاه سوسنگرد

موضع: [موضوع:] جنوب غرب سوسنگرد و حویزه

برحسب اطلاعات حاصله از منبع در تاریخ 8/ 11/ 59 اخبار و اطلاعات ذیل بدست آمده است.

1- نیروهای مزدور عراقی در جنوب روستای دغاغله بر رودخانه نیسان یک پل شناور نصب نموده اند.

2- مزدوران جاده [ی] مُعرض را که از جاده حویزه [هویزه] که به سمت کاویان است جدا شده [را] به رودخانه نیسان از جنوب آن متصل می گردد [متصل کرده اند] و پل نصب شده دو نیروی شمال و جنوب رودخانه نیسان را به هم مرتبط می سازد و این پل شناور از یک هفته قبل نصب گردیده است

(گزارش پادگان حمید).

طبق اظهارات منبع در مورد پادگان حمید چنین اظهار می دارد که نیروهای مزدور شبها از پادگان حمید خارج می شوند و با فاصله زیادی موضع می گیرند و بامداد هر روز دوباره به مواضع اصلی خود در پادگان مراجعت می نمایند بخاطر ترس از ضربه زدن نیروهای چریک


[یادداشت توضیحی روی نقشه:]

جاده جدیدا توسط عراقیها شنریزی و بازسازی شده است و طول آن از جاده حویزه تا رودخانه نیسان 1700 متر می باشد و یک پل شناور رودخانه نیسان در کنار عشیره دغاغله نصب و به جاده سویدانی و احیمر [رسیده ،] سپس [حویزه را] به جاده آسفالته بستان سوسنگرد مرتبط می سازد

واحد اطلاعات سپاه دشت آزادگان- تقوی


نکات قابل توجه در سند:

1- سند روی برگه آ4 بدون سربرگ است.

2-در قسمت پایین سند، یک مهر خورده است: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی - دشت آزادگان - واحد تحقیقات

این مهر غیر استاندارد است و از نوع مهرهای اولیه ای است که سپاه های استانها استفاده می کردند.

همچنین "واحد اطلاعات"، نام جدیدی است که مورد استفاده واقع شده و قبلا نام آن، " واحد تحقیقات" بوده است. این نکته نشان دهنده تغییر جهتی است که سپاه از ماموریتهای داخل شهری، به دفاع در برابر دشمن خارجی روی آورده است.

3- به جای آن که سمت شمال نقشه در قسمت بالای صفحه قرار گیرد، سمت غرب در بالای صفحه قرار دارد و البته تهیه کننده سند با علامتی روی نقشه، سمت شمال را مشخص کرده است.

4- نقشه به صورت دستی و البته با ذکر جزئیات تهیه شده است. نقشه اصلی با مقیاس یک پنجاه هزارم به صورت فایل تصویری ضمیمه شده است. ذکر این نکته شایسته است که در زمان تولید سند و دوران دفاع مقدس، دسترسی به نقشه های ماهواره ای و عکس هوایی ، همانند امروز مهیا و میسر نبوده است و اطلاعات از روی زمین و با کمک عناصر اطلاعاتی جمع آوری و به صورت دستی بر روی  نقشه های نظامی و عکسهای هوایی ( که به ندرت گرفته می شد) منتقل می گردید و به صورت کالک جدید در اختیار دیگران قرار می گرفت.

5- دو موضوع در یک نامه گنجانده شده است: موضوع اقدامات مهندسی دشمن در اطراف رودخانه نیسان؛ و وضعیت استقراری دشمن در پادگان حمید

6- همه چیز در این سند نشان از صرفه جوئی در مصرف کاغذ دارد! گنجاندن دو موضوع در یک نامه، نوشتن نامه در کنار کالک؛ و استفاده از تمام حاشیه های کاغذ

7- از ذکر مشخصات منبع و ارزیابی خبر او خودداری شده است. ظاهرا به خبر منبع اعتماد شده است.

8- گیرنده نامه؛ عملیات سپاه سوسنگرد است. رابطه تشکیلاتی طولی و عرضی و حتی سطوح تشکیلاتی در این مکاتبه معلوم نیست. این که عملیات سپاه سوسنگرد ، «واحد» است؟ یا «معاونت»؟ یا چه سطحی از تشکیلات را دارد؟ نوع ارتباط بین سپاه دشت آزادگان و سوسنگرد چیست؟ رابطه عرضی است یا طولی؟ یا سپاه سوسنگرد همان سپاه دشت آزادگان است؟!

9- نامه در تاریخ 9/ 11/ 59 امضا شده است و تاریخ و ساعت وصول خبر هم ساعت 4 بعدازظهر همان روز است. مشخص نیست که نامه در چه تاریخی به دست گیرنده رسیده است .

9- غلط های کوچک نگارشی و جمله بندی در سند به چشم می خورد که اصالت آن را افزایش می دهد. متن صحیح در داخل دو [متن صحیح] قرار گرفته است.

10- بخشی از شمال این منطقه در عملیات شهید مدنی (دهلاویه) در آبان ماه سال 60 آزاد گردیده است. و تمام منطقه در عملیات طریق القدس از دست دشمن رهایی یافت .

محل نگهداری: 
مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس

شماره نقشه

2839
فایل‌های ضمیمه: 
نقشه: 
مکان ضبط/ تهیه: 
دشت آزادگان

یگان ها:

جستجو در اماکن
جستجو در شماره بازیابی