مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 29 آبان؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

ابتکارات ساده در جنگ آب

چاپلینک ثابت
نوع سند: 
  • فیلم و صوت
  • تاریخ شفاهی

تاریخ تهیه

1391

مدت

1
5
چکیده: 

ابتکاراتی در جنگ آب؛ آغاز از یک اژدر ساده ...

شخص اصلی مرتبط با این سند : 
حجم حافظه: 
3 مگابایت و 12 مگابایت
ویدئو: 
مکان ضبط: 
مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
برچسب محلی: