مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 29 آبان؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

اعلام شروع عملیات خیبر لشگر 14 امام حسین (ع)

چاپلینک ثابت
نوع سند: 
  • فیلم و صوت
چکیده: 

صوت  / اعلام شروع عملیات خیبر در لشگر 14 امام حسین (ع)

فایل صوتی: 
تصویرک صفحه اول: