مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 23 دی

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

سخنان شهید محلاتی- ضرورت تحصیل آمادگی برای دفاع

چاپلینک ثابت
نوع سند: 
  • فیلم و صوت
  • سخنرانی

تاریخ تهیه

24
بهمن
1364

مدت

2
48
کد مدرک: 
476
چکیده: 

شهید محلاتی ، دربخشی از سخنرانی خود به ضرورت تحصیل مقدمات برای دفاع اشاره می کند.

این سند، صرفا برای تجدید خاطره و یاد آن شهید عزیز ارائه گردیده است.

شخص اصلی مرتبط با این سند : 
نوع نوار: 
سخنرانی
فایل صوتی: 
فایل: 
مکان ضبط: 
ستاد مشترک سپاه