مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 29 آبان؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

احمد کاظمی فاتح یکی از دروازه‌های عملیات فتح المبین

چاپلینک ثابت

سرلشکر پاسدار محسن رضایی با اشاره به نقش سردار شهید احمد کاظمی در عملیات فتح‌المبین، گفت: در عملیات فتح المبین نیروهای سپاه و ارتش را در چهار محور و تحت امر چهار قرارگاه سازمان‌دهی کردیم، تیپ ۸ نجف اشرف به فرماندهی احمد کاظمی را به قرارگاه فتح به فرماندهی برادر رشید واگذار کردیم و باز شدن تنگه ذلیجان و عبور نیروها از آن تنگه و محاصره دشمن در تنگه رقابیه را بر عهده احمد کاظمی سپردیم. با برادران مهندسی سپاه و جهاد به آن منطقه رفتیم، عده‌ای می‌گفتند سه ماه طول می‌کشد تا با فعالیت‌های مهندسی و خاک‌برداری این تنگه باز شود ولی ظرف یک ماه باید تنگ را باز می‌کردیم. پس‌ازآنکه احمد کاظمی مسئولیت آن محور را بر عهده گرفت عامل مهمی برای تشویق مهندسین سپاه و جهاد سازندگی شد و در کمتر از دو ماه تنگه برای عبور نیروها و خودرو آماده شد.

 

در عملیات فتح المبین، احمد کاظمی، تیپ ۸ نجف را با کمک شهید مهدی باکری از همین تنگه عبور داد و تقریبا بیش از ۲۰ کیلومتر نیروها را از رمل‌های پشت ارتفاعات میشداغ عبور داد و از پشت سر، نیروهای دشمن را در تنگه رقابیه به محاصره درآوردند و تنگه رقابیه را که یکی از دروازه‌های عملیات فتح المبین محسوب می‌شد، باز کردند. وقتی پس از عملیات به او گفتم: «احمد، تو برای باز کردن تنگه زحمت زیادی کشیدی»، در پاسخ گفت: «ذلیجان را خدا شکافت.»
 

برگرفته از کتاب فرماندهان دفاع مقدس: شهید احمد کاظمی (مجموعه مقالات، سخنرانی‌ها و گفت‌وگوها)/ به اهتمام سعید سرمدی/ انتشارات مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس

دسته بندی اخبار: 
اخبار - آثار مرکز
اخبار- فرماندهان دفاع مقدس

دیدگاه جدیدی بگذارید