مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 24 تیر؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

از مهمترین دستاوردهای عملیات فتح المبین

چاپلینک ثابت

از مهمترین دستاوردهای عملیات فتح المبین تصرف سایت و ایجاد امنیت شهر دزفول بود

برچسب ها: 

دیدگاه جدیدی بگذارید