مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 23 دی

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

انتشارات مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس، پیشرو در انتشار دیدگاه های جدید در حوزه دفاع مقدس است

چاپلینک ثابت

کتاب «بسیجی شهید به مثابه انسان آرمانی - ایرانی» در هفدهمین دوره بهترین کتاب دفاع مقدس، در حوزه انتشارات به عنوان انتشارات برگزیده معرفی شده است. در این خصوص تارنمای مرکز اسناد و تحقیقات دفاع قدس با نویسنده این کتاب به گفتگو نشسته است.


خودتان را معرفی کنید؟
سید جواد طاهایی، پژوهشگر مرکز تحقیقات استراتژیک سابق هستم.


کتاب «بسیجی شهید به مثابه انسان آرمانی - ایرانی» در این دوره به عنوان انتشارات برتر برگزیده شده است، نظرتان در خصوص انتشارات مرکز اسناد چه می باشد؟
اولین باری بود که با این انتشارات همکاری کردم و این مرکز زحمت های زیادی را برای انتشار کتاب  «بسیجی شهید به مثابه انسان آرمانی - ایرانی» کشیدند و از آنجا که این کتاب یک اثر فکری و فلسفی است، انتشارات مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس سعی کردند کتاب را به یکسری عکس ها مزین کنند تا حدالمقدور بیشتر جلب توجه کند و شاید به همین دلیل باعث شد این انتشارات برگزیده شود. قرار است این کتاب برای بار دوم تجدیدچاپ شود البته تغییراتی در آن داده شده است.


آیا کتاب «بسیجی شهید به مثابه انسان آرمانی - ایرانی» علاوه بر اینکه در حوزه انتشارات برگزیده شده است، در حوزه دیگری هم مقامی کسب کرده؟
خیر، کتابی که بنده نوشتم دیدگاه جدیدی را مطرح می کرد که طی این چهل سال اخیر سابقه نداشت. این کتاب در محافل تخصصی تر جلوه توجه کرد و برای معرفی کتاب و برگزاری سمینار دعوت هایی به عمل آمد. ولی داوران جشنواره با دقت کتاب را نخواندند و متوجه تازگی و متمایز بودن آن نشدند.


کتاب «بسیجی شهید به مثابه انسان آرمانی - ایرانی» چه ویژگی متمایزی دارد؟
موضوع و محتوای کتاب «بسیجی شهید به مثابه انسان آرمانی - ایرانی» تاکنون گفته نشده و مطرح نشده است. در این کتاب در یک جمله بیان کرده ام که بسیجی شهید تمام آن چیزی است که فرد ایرانی می توانسته به آنجا برسد یعنی همه آن چیزی که یک ایرانی متعارف امکان داشت به آنجا برسد در وجود بسیجی خاصه بسیجی شهید به تبلور رسیده است. بسیجی شهید، پایان امکانات انسان ایرانی است.


آیا کتاب دیگری در دست چاپ دارید؟
در حال حاضر کتاب های "انقلاب 57 و انتشاف فلسفه تاریخ ایران" و " نقد تفکر نظری در سیاست خارجی" و " ایران فکر سیاسی جدید (برخی مقالات و یادداشت ها)" را در کارنامه کاری ‌ام دارم.


آیا نقدی بر داوری این دوره از انتخاب بهترین کتاب دفاع مقدس دارید؟
این جشنواره ثابت کرد که یک مقدار دقت و ژرف بینی در کار افرادی که باید کتاب ها را می خواندند، لحاظ نشده است.

 

 

 

دسته بندی اخبار: 
اخبار - آثار مرکز
مصاحبه

دیدگاه جدیدی بگذارید