مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 29 آبان؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

انتشارکالک‌های عملیاتی والفجر8

چاپلینک ثابت
حسین عسگری موفق

کالک صفحه شفافی است که از یک کاغذ مخصوص برای کشیدن نقشه های عملیاتی از آن استفاده می شود و وضعیتهای مختلف یک عملیات نظامی را روی آن رسم می‌نمایند.

فن تهیه‌ی کالک شامل بکار بردن صحیح علائم قراردادی روی کالک به منظور درک و توجیه فرماندهان از وضعیتهای خودی و دشمن و طرحهای عملیاتی می‌باشد و وضعیت یگانهای تاکتیکی، پشتیبانی رزمی و پشتیبانی خدمات رزمی را همانطور که عملاً در روی زمین وجود دارند را نشان می‌دهد.

در ترسیم کالک های عملیاتی علاوه بر جدول مشخصات خود کالک که مشخص کننده‌ی معنی علایم، رنگ‌ها و ... می‌باشد، باید اطلاعات دیگری را مدنظر داشت:

1ـ مقیاس
 
2ـ منطقه
 
3ـ عملیات
 
4ـ یگان
 
5ـ نوع کالک
 
6ـ تاریخ تهیه
 
7ـ کیفیت
 
8ـ طبقه‌بندی
 
9ـ تهیه کننده

 

 برای آشنایی محققان و نویسندگان دفاع مقدس نمونه هایی از کالک های عملیاتی والفجر 8 نشان داده شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دسته بندی اخبار: 
اخبار - دفاع مقدس

دیدگاه جدیدی بگذارید