مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 29 آبان؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

انتشار و رونمایی از سه شناسنامه یگانی در هفته دفاع مقدس

چاپلینک ثابت
کارشناس بخش یگانی گروه مطالعات نظامی مرکز اسناد و تحقیقات دفاع خبر داد:

سید محمد طباطبائی با اشاره به اینکه سه شناسنامه یگانی 7 ولی‌عصر، 18 الغدیر و 12 قائم آماده انتشار است و در هفته دفاع مقدس رونمایی خواهند شد، گفت: این کتاب‌ها به ترتیب برای استان‌های خوزستان، یزد و سمنان می‌باشند که در‌سال‌های دفاع مقدس حضور فعال و اثرگذاری  در جبهه‌ها داشته‌اند.


وی در خصوص محتوای این کتاب‌ها گفت: این کتاب‌ها به‌طورکلی شامل چهار بخش است که در بخش اول، تحت عنوان پیشینۀ یگان، به مشخصات کلی یگان شامل تاریخ تأسیس، دلایل انتخاب نام یگان و خاستگاه استانی یگان پرداخته‌شده است.


کارشناس بخش یگانی گروه مطالعات نظامی مرکز اسناد و تحقیقات دفاع افزود: در بخش دوم، عملیات‌های آفندی یگان در دوران دفاع مقدس، به تفکیک، اطلاعات مربوط به هر عملیات شامل مراحل عملیات، محورهای عملیات، مشخصات فرماندهی و مسئولین واحدها و تیپ‌ها و گردان‌های یگان در آن عملیات و همچنین لیست تجهیزات یگان و آمار تلفات و خسارات و غنائم در قالب جداولی ارائه‌شده است. همچنین در بخش سوم به عملیات‌های پدافندی یگان بر مبنای عملیات‌های آفندی اشاره‌شده است.


وی به بخش دوم و سوم این کتاب اشاره کرد و گفت: در این بخش، نویسنده به کمک اسناد و مدارک موجود در مرکز و همچنین اسناد خود یگان، به شرح اجمالی عملیات یگان می‌پردازد، در این بخش به مواردی همچون ابلاغ مأموریت، آماده‌سازی واحدها قبل از عملیات، طرح مانور عملیات یگان و وضعیت یگان در آستانه عملیات و حرکت به سمت نقطه رهایی و شرح عملکرد یگان در حین عملیات و پاتک‌های دشمن و چگونگی مقابله با آن و درنهایت تثبیت منطقه عملیاتی و نتایج عملیات پرداخته می‌شود.


طباطبایی ادامه داد: در بخش چهارم و آخرین مرحله، نویسنده به فراخور هر عملیات در قالب بخش ضمائم، اسناد، نقشه‌ها، کالک و عکس‌هایی که به هر عملیات مربوط است، ارائه کرده است.

 

قابل ذکر است که با انتشار این سه شناسنامه یگانی، تعداد این آثار به 7 عنوان می رسد و بنا به گفته کارشناس بخش یگانی گروه مطالعات نظامی مرکز اسناد و تحقیقات دفاع این عناوین تا پایان سال به 12 جلد خواهد رسید.

دسته بندی اخبار: 
اخبار - آثار مرکز

دیدگاه جدیدی بگذارید