مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس
 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

تشکیل گروه های شش گانه توپخانه سپاه از سال 1361 تا 1366

چاپلینک ثابت
حسین عسگری موفق

سازماندهی گردان­‌های توپخانه در قالب گروه توپخانه با ماه محرم سال 1361 و اجرای عملیات «محرم» همزمان شد و همین امر باعث شد تا اولین گروه توپخانه سپاه(61 محرم)  شکل گرفت، گروه های شش گانه توپخانه سپاه از سال 1361 تا سال 1366 به ترتیب  شکل گرفتند.

 

 

 

 

گروه های شش گانه توپخانه سپاه به ترتیب عبارت بودند از:

1- تشکیل گروه توپخانه 61 محرم ( اولین گروه توپخانه سپاه )هم زمان با اجرای عملیات محرم در ماه محرم سال 1361 شمسی به فرماندهی شهید بزرگوار حسن غازی و با پشتیبانی استان خراسان بزرگ و پس از تشکیل گروه توپخانه 15 خردا، با ادامه‌ی فرماندهی شهید بزرگوار حاج مصطفی تقی جراح.

 

2- تشکیل گروه توپخانه 15 خرداد به فرماندهی شهید بزرگوار حسن غازی در سال 1362 وبا پشتیبانی استان اصفهان.

 

3- راه اندازی گروه توپخانه 42 یونس(ع) که بعدها به نام گروه توپخانه 56 یونس(ع) تغییر نام یافت، به فرماندهی آقای غلام علی سپهری در سال 1362 و با پشتیبانی استان فارس. شروع فعالیت این گروه در استان هرمزگان به دلیل حضور ناوهای بیگانه در خلیج فارس و اجرای ماموریت به عنوان توپخانه ساحلی صورت گرفت.

 

4- راه اندازی گروه توپخانه 40 رسالت که بعدها به گروه 60 توپخانه رسالت تغییر نام یافت، به فرماندهی شهید بزرگوار غلام رضا یزدانی در سال 1362 و با پشتیبانی استان آذربایجان شرقی.

 

5- تشکیل گروه توپخانه 63 خاتم الانبیاء(ص) به فرماندهی شهید بزرگوار حبیب الله کریمی در سال 1363 و با پشتیبانی استان تهران.

 

6- تشکیل گروه توپخانه 64 الحدید به فرماندهی نورالله کریمی در سال 1366 و با پشتیبانی استان خوزستان.

 

 

منبع:

چهار باغی محمود ، بررسی و مستند سازی عملکرد توپخانه سپاه در عملیات های 8 سال دفاع مقدس و اکتشاف راهبردی لازم برای جنگ آینده ، سال1392،ص251.

 

 

دسته بندی اخبار: 
اخبار - دفاع مقدس
یادداشت

دیدگاه جدیدی بگذارید