مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 29 آبان؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

تصادف فرمانده سپاه در شب عملیات خیبر

چاپلینک ثابت

مرحوم حسین اردستانی راوی قرارگاه نجف از شب عملیات خیبر این‌گونه روایت می‌کند: شبی که عملیات خیبر آغاز شد، ساعاتی قبل از آن برادر محسن قصد داشت داخل هور برود؛ اما در بین راه ماشین وی بنزین تمام کرد، از ماشین دیگری استفاده کردند که به خاطر تاریکی، راننده با ماشین مقابل شاخ تو شاخ کرد و موجب شکستگی دست و زخم شدن صورت و چندین جای بدن برادر محسن گردید، دست ایشان را گچ گرفتند و یکی از دکترها برای مداوای ایشان در قرارگاه مستقر شد و با همین حالت هدایت عملیات خیبر را به عهده گرفت.

 

دسته بندی اخبار: 
اخبار- فرماندهان دفاع مقدس

دیدگاه جدیدی بگذارید