مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 24 تیر؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

تیتر نیویورک تایمز در خصوص عملیات فتح المبین

چاپلینک ثابت

تیتر نیویورک تایمز در خصوص خفت بارترین شکست رژیم بعث درعملیات فتح المبین

برچسب ها: 

دیدگاه جدیدی بگذارید