مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 23 دی

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

خاطره‌ای از امام خمینی(ره) بعد از عملیات بدر

چاپلینک ثابت

محمدنبی رودکی فرمانده گردان، فرمانده تیپ و فرمانده لشگر 19 فجر استان فارس می‌گوید: بعد از عملیات خیبر و در سال 63 در عملیات بدر بودیم که از جزایر مجنون عراق به سمت شرق دجله و جاده ارتباطى بین بصره و الاماره حرکت کردیم و قصد داشتیم بصره را به تصرف خود درآوریم که پیروزى حاصل نشد و چند روز بعد با پاتک‏هاى سنگینى از سوى عراق مواجه شدیم و به داخل جزیره مجنون عقب‌‏نشینى کردیم. به‌هرحال ما در آن عملیات موفق نبودیم. همه فرماندهان با حالتى ناراضى و ناراحت خدمت امام رسیدیم که حضرت امام فرمودند پیامبر اکرم (ص) و حضرت على (ع) هم در جنگ‌ها شکست داشتند. بروید و خودتان را براى عملیات‏‌هاى بعدى آماده کنید.

عملیات بدر

این رهنمودهاى امام باعث شد که برویم و خودمان را براى عملیات والفجر8 آماده کنیم و شهر فاو عراق را تصرف کردیم که تمام دنیا از این حرکت ما متحیر شدند که چگونه از رودخانه اروندکنار با عرض 600 تا 1500 متر عبور کرده‏‌ایم. ما در زیر بمباران شدید رژیم عراق پل هوایى زدیم و هفتاد شبانه‌روز در فاو عراق جنگیدیم و سکوهاى موشکى عراق را گرفتیم. به دنبال آن عملیات کربلاى 4 و 5 اجرا شد و بخش‌های زیادى از ارتش عراق در آنجا منهدم شد که سازمان ملل آمد و قطعنامه 598 را صادر کرد و بدین گونه بود که جنگ به پایان رسید.

 

* به نقل از محمد نبى رودکى از فرماندهان جنگ؛ حضور (57)، ص: 215

دیدگاه جدیدی بگذارید