مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 20 آذر؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

دو شناسایی لشکر19 فجر از ساحل و خط دشمن در غرب اروندرود

چاپلینک ثابت

 

واحد اطلاعات لشکر19 فجر (سپاه پاسداران) در تاریخ 1364/10/12  گزارش شب گذشته یک گروه شناسایی این لشکر درباره عبور از اروندرود و شناسایی ساحل غربی این رودخانه را در محدوده مأموریت لشکر19 فجر چنین اعلام کرد:

 

سه نفر از برادران در تاریخ 1364/10/11 ساعت 18:30 جهت شناسایی از مقر خارج شده و در ساعت 19:15 به کنار اروند انتهای نهر دروچه رسیدند (اروند درحال جزر بوده). پس از گذشتن از اروند، در ساعت 20:45 به ساحل دشمن بین نهر ابوعقاب و علی‌شیر رسیدند؛ البته مدت پانزده دقیقه در کشتی توقف داشته‌اند. پس از ده دقیقه توقف در ساحل دشمن و شناسایی منطقه در ساعت 20:55 حرکت و ساعت 21:20 به ساحل خودی رسیدند.

 

موانع موجود در محدوده شناسایی عبارت‌اند از:

1. یک ردیف شش‌پر و یک ردیف سیم‌خاردار توپی حلقوی مابین آن (همچنین بعضی جاها چند شش‌پر به‏صورت آزاد روی سیم‌خاردار ریخته).

2. یک متر بعد از مانع اول باز یک ردیف شش‏پر و داخل آن سیم‌خاردار حلقوی.

3. از موانع اول تا سنگرهای دشمن حدود 15 متر فاصله می‌باشد.

4. چون عبور از موانع اول و دوم با لباس غواصی امکان نداشته، اگر موانع دیگری بعد از موانع دوم وجود داشته باشد، مشاهده نگردید.(1)

 

گروه شناسایی لشکر19 فجر در شامگاه مورخه 1364/10/12 در شناسایی دیگری که در محدوده نهر علی‌شیر از ساحل دشمن کرده، وضعیت موانع دشمن را در این محدود شامل دو ردیف مانع هشت‌پر پشت ‏سرهم که روی هر ردیف آن نیز یک ردیف سیم‌خاردار حلقوی و پایین آن یک ردیف سیم‌خاردار تک ‏رشته تعبیه شده، اعلام کرده است. فاصله موانع تا سنگرهای خط دشمن نیز حدود 12 تا 15 متر بوده است. این گروه شناسایی موانع موجود داخل نهر علی‌شیر را نیز چنین برشمرده است: چهار ردیف مانع هشت‌پر پشت ‏سرهم، به‌طوری‏که عرض چهار ردیف حدود سه متر بود و ردیف دوم آن دوطبقه بود، یعنی یک ردیف دیگر روی آنها کار گذاشته شده است.

در این گزارش اضافه شده: «ساعت 21:15 که حدود چهار ساعت از آغاز جزر آب گذشته بود، عمق آب در وسط نهر علی‌شیر 2 متر بود و موانع حدود 30 تا 40 سانتی‌متر از آب بیرون بود و هشت‌پر دوم (دو طبقه) حدود 3 متر از آب بیرون بود.(2)

 

 

منابع:

1-سند شماره 11399 مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ: واحد اطلاعات لشکر19 فجر، 1364/10/12

2- سند شماره 11435 مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ: واحد اطلاعات لشکر19 فجر، 1364/10/15

 

دیدگاه جدیدی بگذارید