مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 24 مهر؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

سند به دست آمده از اطلاعات عراق درباره عملیات طریق القدس

چاپلینک ثابت

تیپ96 جمعی لشکر6 عراق در نامه‌ای* با طبقه‌بندی سری و فوری، اطلاعاتی را که لشکر6 از منطقه عملیاتی سوسنگرد و بستان و یگان‌های عمل‌کننده جمهوری اسلامی ایران در آن منطقه جمع‌آوری کرده بود، به واحدهای تابعه خود ارسال کرد. در این نامه فرمانده لشکر6 با تأکید بر این نکته که این نامه از مدیریت کل ارتش به رده‌های پایین‌تر ارسال شده، به اطلاعاتی ازجمله برخی جابه‌جایی‌های نیروهای جمهوری اسلامی در سطح منطقه عملیاتی اشاره کرده است. این نامه که هوشیاری نسبی دشمن را برای انجام عملیات طریق القدس بیان می کند، نشان می دهد که دشمن نسبت به مانور احاطه ای سپاه در تنگه چزابه بی اطلاع بوده است.

 

متن کامل نامه به شرح زیر است:

از: تیپ96

به: کلیه واحدهای تیپ96

نامه سری لشکر6 به شماره 1680 مورخه 60/9/2

اطلاعات زیر توسط مدیریت کل اطلاعات ارتش به شماره 131/2 به تاریخ 60/9/2 که به‌وسیله سپاه2 طبق نامه شماره 21729 به تاریخ 60/9/2 ابلاغ شده و خلاصه تحلیل هفتگی است به این شرح می‌باشد:

 

1. تیپ2 لشکر16 زرهی همراه با توپخانه پشتیبانی مستقیم سازمانی‌اش به منطقه سوسنگرد، دهلاویه رسیده و گردان104 پیاده زیر امر آن قرار گرفته است.

2. تیپ1 لشکر16 زرهی که در منطقه سوسنگرد، سویدانی مستقر بوده، علاوه‌بر واحدهای سازمانی‌اش گردان105 توپخانه به آن ملحق و زیر امر آن قرار گرفته است.

3. لشکر16 عملیات شناسایی و هماهنگی را جهت اجرای یک تک انجام داده که در آن تیپ1 و تیپ2 لشکر16 زرهی به‌سمت جاده "تعاون"** حمله خواهند کرد و نام طرح "کربلا" نام‌گذاری شده است.

4. دو گردان پیاده از تیپ سراب از قزوین به ماهشهر رسیده و زیر امر لشکر77 قرار گرفته، همچنین واحدهای زرهی از لشکر88 به منطقه تحت مسئولیت لشکر77 رسیده‌اند.

 

پیشنهاد می‌شود که نسبت به تقویت واحدهای خود در منطقه اقدام نموده و ترتیبات لازم برای انجام پاتک در محورهای مهم طرح‌ریزی گردد و به عملیات دیده‌بانی در منطقه ادامه دهید. خواهشمند است تدابیر هوشیاری و مراقبت اتخاذ شود.

 

باوجود اینکه اطلاعات ذکرشده درباره جابه‌جایی یگان‌ها، محل اجرای مأموریت آنها و اهداف عملیاتی دقیق است، منابع اطلاعاتی عراق از احداث جاده در تنگه چزابه و مانور احاطه‌ای سپاه در این منطقه آگاهی ندارند.

 


* نیروهای خودی این نامه را پس از اجرای موفقیت‌آمیز عملیات طریق‌القدس در منطقه بستان از سنگر یکی از فرماندهان نیروهای عراقی به دست آوردند.

** جاده تعاون جاده سراسری و راهبردی عراق در منطقه دشت آزادگان است که منطقه عمومی بستان را به جفیر متصل می‌کند و همچنین محور اصلی ارتباطی جبهه‌های شمال و جنوب ارتش عراق در خوزستان محسوب می‌شود. درصورت دستیابی نیروهای ایران به این جاده و قطع آن، ارتش عراق ناگزیر خواهد بود برای ایجاد ارتباط بین نیروهایش در سرزمین‌های اشغال‌شده ایران، یک جاده از عمق خاک عراق و در شرق هورالعظیم ایجاد و با استفاده از جاده بصره ـ العماره ارتباط جبهه شمالی و جنوبی خود را برقرار کند. ضمناً درصورت تصرف و قطع این جاده، ارتش عراق قادر نخواهد بود درصورت نیاز به نیرو، از جبهه‌های شمال یا جنوب خوزستان نیرو برداشت کند و به یکی از دو جبهه انتقال دهد. (سیدیعقوب حسینی، مسعود بختیاری و محمدحسن لطفی، ارتش جمهوری اسلامی در هشت سال دفاع مقدس، سازمان عقیدتی ـ سیاسی ارتش، 1373، جلد دوم، صص 187و 189.)

 

منبع:

سند شماره 51780 مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ: از اطلاعات عملیات منطقه 8 به فرماندهی کل سپاه پاسداران، 2 /9 /1360، ص12.

 

دسته بندی اخبار: 
اخبار - دفاع مقدس

دیدگاه جدیدی بگذارید