مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 30 اردیبهشت؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

شهید چمران؛ دهلاویه

چاپلینک ثابت

 

این یادمان در جاده سوسنگرد به چزابه در منطقه دهلاویه و دقیقا در نقطه شهادت شهید چمران ایجاد گردیده است. در این یادمان زندگی شهید چمران و شهادت وی روایت می شود و فیلم مستند کوتاهی به مدت ده دقیقه نیز نمایش داده می شود.

کتابخانه، مسجد، سالن نمایش و بازارچه محلی از جمله امکانات این یادمان است.

 

این یادمان را می توان در مسیر یادمان های گمبوعه وچزابه و فکه بازدید نمود.

 

مختصات تقریبی:

N: 31  37.966

E: 048   05.600

دیدگاه جدیدی بگذارید