مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 23 دی

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

صوت شهید اسدی قبل از سقوط هواپیمای حامل شهید کاظمی و همراهان

چاپلینک ثابت

صوت شهید اسدی لحظاتی قبل از سقوط هواپیمای حامل شهید کاظمی و همراهانش

برچسب ها: 

دیدگاه جدیدی بگذارید