مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 29 آبان؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

عملیات کربلای 5 به روایت تصویر

چاپلینک ثابت

عملیات کربلای 5

عملیات کربلای 5

عملیات کربلای 5

عملیات کربلای 5

عملیات کربلای5

عملیات کربلای 5

عملیات کربلای 5

عملیات کربلای 5

عملیات کربلای 5

عملیات کربلای 5

عملیات کربلای 5

عملیات کربلای 5

عملیات کربلای 5

 

دسته بندی اخبار: 
گزارش

دیدگاه جدیدی بگذارید