عکس های عملیات کربلای 5

چاپلینک ثابت

منتخبی از تصاویر عملیات کربلای 5 منتشر گردید. 

عکس عملیات کربلای 5 

 

   

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  

 

 

  

 

 

   

 

 

   

 

دیدگاه جدیدی بگذارید