مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 30 اردیبهشت؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

فرمان امام خمینی (ره) به شورای انقلاب و قانونی شدن تاسیس سپاه پاسداران

چاپلینک ثابت
تهیه و تنظیم حسین عسگری

 

در نخستین روزهای پس از انقلاب در سال 1357 سپاه پاسداران انقلاب اسلامی‌ به عنوان نهادى امنیتى و نظامى برای پاسداری از انقلاب در برابر خطرات و توطئه های دشمنان تشکیل شد.

 

 

حضرت امام خمینی (ره) در دوم اردیبهشت 1358 طی فرمانی به شورای انقلاب اسلامی تاسیس این نهاد انقلابی را اعلام کرد.

شورای انقلاب با تاسیس فرماندهی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی‌، گام اساسی را درجهت سازماندهی این نهاد برداشت وپیشنویس احکام اعضای شورای فرماندهی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی‌را تهیه کرد.

 

براساس این احکام ، جواد منصوری به سمت فرمانده و عضو شورای فرماندهی؛ (1) یوسف کلاهدوز به سمت مسؤول آموزش و عضو شورای فرماندهی ؛(2)عباس زمانی ( ابوشریف ) به سمت مسؤول واحد عملیات و عضو شورای فرماندهی؛(3) علی محمد بشارتی به سمت مسؤول اطلاعات و تحقیقات و عضو شورای فرماندهی؛(4) سیداسماعیل داودی به سمت مسؤول اداری و مالی؛(5) محسن رفیقدوست مسؤول تدارکات ؛ مرتضی الویری مسؤول روابط عمومی‌و یوسف فروتن نیز به سمت معاون روابط عمومی‌منصوب شدند (6)

 

احکام اعضای شورای فرماندهی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی‌در روز1358/2/4 به امضای شورای انقلاب رسید و در نتیجه قطعی گردید . 

 

منابع:

1 - سند شماره 11353002 ، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ ، حکم شماره 58/2/2/ 201/5 شورای انقلاب اسلامی‌.

2 - سند شماره 113536 ، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ ، حکم شماره 58/2/2/ 201/7 شورای انقلاب اسلامی‌.

3 - سند شماره 113641 ، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ ، حکم شماره 58/2/2 / 201/6 شورای انقلاب اسلامی‌.

4 - سند شماره 3 -113638 ، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ ، حکم شماره 58/2/2 / 201/10شورای انقلاب اسلامی‌.

5 - سند شماره 113642 ، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ ، حکم شماره 58/2/2/ 201/9 شورای انقلاب اسلامی‌.

6 - سند شماره 2 -113531 ، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ ،حکم شماره 58/2/13 / 2020 اعضای شورای فرماندهی سپاه.

 

عکس‌های مرتبط: 

دیدگاه جدیدی بگذارید