مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 29 آبان؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

لزوم رعایت ایمنی مسافران راهیان نور

چاپلینک ثابت
بیانات رهبری درباره راهیان نور (8)

رعایت ایمنی عزیزانِ مسافر (راهیان نور) هم یکی از چیزهای لازم است که بایستی مورد توجّه باشد؛ برادرانی که مسئول هستند، به این [مسئله] توجّه کنند.


بدانید با این حرکت راهیان نور، با این انگیزه‌هایی که انسان در میدان‌های مختلف، از جوان‌های این کشور مشاهده می‌کند، دشمن در مقابل ملّت ایران، همچنان که در این چهل سال نتوانسته‌ است کاری انجام بدهد، بعدازاین هم به توفیق الهی هیچ غلطی نمی‌تواند بکند. بله، اذیّت‌هایی می‌کنند؛ آزار می‌کنند، مسائل تحریم، مسائل اقتصادی، تبلیغات گوناگون، از این کارها هست، این کارها آزار می‌کند ملّت را امّا متوقف نمی‌کند؛ وقتی اراده قوی است، وقتی تصمیم‌ها جدی است برای حرکت کردن، برای پیشرفت کردن، وقتی جوان‌ها بصیرتِ لازم را دارند و دشمن را که در مقابل آن‌ها است می‌شناسند، در شناخت دشمن اشتباه نمی‌کنند و تصمیم بر مقابله‌ی با دشمن را در خودشان ضعیف نمی‌کنند، دشمن نمی‌تواند حرکتی بکند، دشمن نمی‌تواند ضربه‌ای بزند، دشمن نمی‌تواند این حرکت عظیم را متوقف کند.  19/12/96

 

این مطلب، برگرفته از کتاب «منشور هدایت» به نویسندگی حسن علایی فعال است که توسط مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس منتشر شده است.

 

دسته بندی اخبار: 
مقام معظم رهبری - دفاع مقدس

دیدگاه جدیدی بگذارید