مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 26 اسفند؛

 

روزشمار اسناد سازمان ملل27 اسفند

مجموعه ای از دلنوشته های یاران

چاپلینک ثابت

 

نمی توان آن را "نابهنگام" خواند، زیرا هنگام شناس، کسی است که ما بنده و تسلیم اوئیم.

اما دل می سوزد، و دیده می بارد، و زبان در سوگ او جز به حمد و تسبیح خداوند نمی تواند باز شود.

دکتر حسین اردستانی در شرایطی پای از این دنیا بیرون کشید که هیچ یک از یاران و دوستان در آمادگی روبرو شدن با چنین ضایعه ای نبودند.

با رفتن او، بزرگان پیام دادند و یاران نزدیکش دلنوشته هایی منتشر کردند.

 

این دلنوشته ها را بدون قضاوتی درباره نویسنده و متن، امانتدارانه منتشر می کنیم.

 

برای مشاهده اینجا کلیک فرمائید

 

دیدگاه جدیدی بگذارید