مجموعه ای از دلنوشته های یاران

چاپلینک ثابت

 

نمی توان آن را "نابهنگام" خواند، زیرا هنگام شناس، کسی است که ما بنده و تسلیم اوئیم.

اما دل می سوزد، و دیده می بارد، و زبان در سوگ او جز به حمد و تسبیح خداوند نمی تواند باز شود.

دکتر حسین اردستانی در شرایطی پای از این دنیا بیرون کشید که هیچ یک از یاران و دوستان در آمادگی روبرو شدن با چنین ضایعه ای نبودند.

با رفتن او، بزرگان پیام دادند و یاران نزدیکش دلنوشته هایی منتشر کردند.

 

این دلنوشته ها را بدون قضاوتی درباره نویسنده و متن، امانتدارانه منتشر می کنیم.

 

برای مشاهده اینجا کلیک فرمائید

 

دیدگاه جدیدی بگذارید

روزشمار دفاع‌مقدس04 مهر

روزشمار اسناد سازمان ملل04 مهر

آخرین نشریه:

شماره 56 نگین ایران