مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 29 آبان؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

وضعیت فعلی راویان و روایتگری در یادمان‌های راهیان نور

چاپلینک ثابت

روایت دفاع مقدس در یک یادمان باارزش‌ترین بخش سفر فرهنگی راهیان نور است. راوی می‌بایست بین نسل جدید و نسل دفاع مقدس ارتباط برقرار کند و مفاهیم و ارزش‌هایی که شاید برای جوان فعلی به‌طور ملموس و قابل‌درک نباشد، آشنا سازد. نظر به اینکه، مقام معظم رهبری در مورد دفاع مقدس تعبیر «گنج جنگ» را به‌کاربرده‌اند؛ یعنی روایت اگر روایتی باشد که مخاطب به نحو مؤثر بتواند با آن ارتباط برقرار نماید و فلسفه راهیان نور را دریابد و به سبک زندگی اسلامی ـ که شهدا نمود حقیقی آن بوده‌اند ـ دست یابد و در زندگی روزمره خود آن را بکار ببندد، تعبیر گنجینه معنا و مفهوم پیداکرده است.


یکی از مواردی که با حضور در یادمان‌های دفاع مقدس به چشم می‌خورد، تنوع و تعدد روایت‌های راویان است. دغدغه اصلی متولیان امر انسجام نداشتن برخی از راویان همراه کاروان‌ها به دلیل نداشتن تداوم در مطالعه و آموزش است. راوی در روایت‌های ناقص و یک‌سویه تنها آن بخش از جنگ را برای مخاطب ارائه می‌دهد که دل درگرو آن داشته باشد. حال‌آنکه نسل جدید که جنگ را لمس نکرده و ذهن فعال و پرسشگری دارد، در پی کشف ارتباط منطقی و عقلایی پدیده‌هاست و هوشیارانه با آن‌ها برخورد می‌کند. روایت ناقص و غیر مرتبط با یادمان و ماهیت دفاع مقدس بیشتر از آنکه در خدمت راهیان نور باشد به آن ضربه می‌زند. آنجا که راوی نمی-تواند مخاطب را راضی کند، دست به یک سری تغییرات (شاید ناخواسته) در روایت می‌زند. مخاطب نیز در اثر رسیدن به یک سری ابهامات، سؤالات، روایت‌های متفاوت و گاه متناقض از جنگ و مفاهیم آن، برداشت نادرستی پیدا می‌کند. نتیجه کار این می‌شود که به اصل روایت یادمان آسیب واردشده و درنهایت فرد نسبت به ماهیت و فلسفه راهیان دچار سوءبرداشت می‌گردد.

 

این مطلب برگرفته از فصلنامه نگین ایران شماره 56 است که در انتشارات مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس به چاپ رسیده است.

دسته بندی اخبار: 
گزارش

دیدگاه جدیدی بگذارید