مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 29 آبان؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

گزارش عملیات بیت‌المقدس ـ بخش دوم: مانور قرارگاه‌ها

چاپلینک ثابت

درباره این عملیات، گزارش‌های دقیق‌تر و مفصل‌تری نیز نوشته شده است، اما این گزارش به‌لحاظ تاریخ تنظیم، اولین گزارش مربوط به این عملیات محسوب می‌شود. در اولین گزارش از عملیات بیت‌المقدس که با ادبیات همان زمان و به‌صورت تعجیلی تنظیم شده، مانور قرارگاه‌های عملیات‌کننده به‌صورت خلاصه به شرح ذیل ذکر شده است:

مانور عملیاتی قرارگاه‌ها:

قرارگاه قدس:

باید تک کرده و خاکریزهای مقدم دشمن را در جنوب کرخه نور تصرف و سرپل مناسبی را در جنوب رودخانه تأمین نمایند.

آماده باشند پس از تأمین سرپل، درصورت عقب‌نشینی یا فرار دشمن بنا به دستور تک را ادامه داده، خط عمومی جفیر ـ پادگان حمید را تأمین و نیروهای دشمن را در منطقه منهدم نمایند.

پس از تأمین خط عمومی جفیر ـ پادگان حمید تک را جهت تصرف نشوه و تأمین جاده شرقی اروندرود ادامه  داده و در منطقه پدافند نمایند.

قرارگاه فتح:

منطقه عملیاتی قرارگاه فتح از قریه اسماعیلیه - نیم ایستگاه پنجاه تا دارخوین به جنوب ایستگاه نیم نود محدود می‌شد و در طرح عملیاتی آمده بود که ابتدا سرپل را تا جاده تصرف بکنند. پس از تأمین سرپل، آماده ادامه تک به‌منظور تأمین مرز باشند و در آخر باید آمادگی داشته باشند بنا به دستور، تک را جهت تصرف دو پل بصره و تأمین ساحل شرقی شط‌العرب[i] ادامه داده و در منطقه پدافند نمایند.

قرارگاه نصر:

منطقه عملیاتی این قرارگاه از شمال به دارخوین و جنوب ایستگاه نیم نود محدود می‌شد و از جنوب به سیل‌بند شمال خرمشهر؛ و قرار بود که ابتدا از رودخانه کارون عبور نموده و خط سرپل را تأمین کنند و پس از تأمین سرپل، بنا به دستور تک را به‌منظور انهدام نیروهای دشمن و تأمین خرمشهر و مرز ادامه دهند و در آخر بنا به دستور، تک را جهت تأمین تنومه و ساحل شرقی شط‌العرب ادامه داده و در منطقه پدافند نمایند.

  قرارگاه فجر:

چون نیروهای این قرارگاه مأمور پدافند در مناطق آزادشده عملیات فتح‌المبین بودند قرار شد که هم‌زمان با عملیات بیت‌المقدس این قرارگاه نیز جهت انهدام نیروی دشمن در تصرف ارتفاعات N2 ,N1 که به منطقه مشرف و مسلط بودند، عملیات خود را انجام بدهند و مانور عملیاتی بدین شرح بود که از مقابل، گردان‌های تلفیقی سپاه و ارتش مشغول سرگرم کردن دشمن شوند تا از شمال، تی17 قم پس از 25 کیلومتر پیاده‌روی، دشمن را دور زده و خود را به جاده آسفالته فکه-چنانه برساند و از جنوب، تی33 المهدی پس از 25 کیلومتر راهپیمایی و عبور از مناطق رملی، دشمن را دور زده و خود را به جاده آسفالته فکه-چنانه برساند و پس از الحاق با تی77 قم برای نابودی دشمن در شرق به کمک نیروهایی که از روبه‌رو با آنها درگیر بودند، بروند.

 

[i] - به بخش بالای اروندرود از القرنه تا مرز ایران، شط العرب گفته می‌شود.

دسته بندی اخبار: 
گزارش

دیدگاه جدیدی بگذارید