مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس
 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

بایگانی موضوعی اخبار

اشتراک در بایگانی موضوعی اخبار

کتاب نبرد العمیه گزارشی است مفصل، تحلیلی و مستند از طراحی و اجرای اولین عملیات دریایی سپاه پاسداران در خلیج فارس (عملیات کربلای3). این کتاب ضمن توضیح جنبه های مهم عملیات کربلای3 در مقدمۀ خود، در شش فصل و دو ضمیمه به طور مشروح به طراحی، آماده سازی، اجرا و نتایج این عملیات پرداخته است.

 

حسین عسگری موفق

1

1

با اجرای عملیات کربلای3 فصلی جدید در جنگ تحمیلی گشوده و عنصر تازه‌ای (حضور عملیاتی سپاه در میدان دریایی جنگ تحمیلی) وارد معادله و موازنه موجود شد که بعدها در درگیری‌های ایران و امریکا در خلیج فارس، اهمیت حیاتی خود را نشان داد.

حسین عسگری موفق

شهید ناصر کاظمی به دلیل صبر و شکیبایی، مدارا و دوستی با مردم، عملیات‌های موفق علیه ضدانقلاب و رهانیدن مردم از قید و سلطۀ گروه‌های کومه‌له، دمکرات و... از چنان محبوبیتی در میان مردم کردستان برخوردار بود که بسیاری از مردم، نام ناصر را برای نوزادان خود انتخاب می‌کردند.

شهید ناصر کاظمی
حسین عسگری موفق

با آغاز جنگ، بزرگ‌ترین نقطة قوت ایران، داشتن رهبری معنوی، پرجاذبه، دوراندیش، نترس، توانمند و حکیم بود که مردم ایران از صمیم قلب او را دوست داشتند. ایشان توانست نقطة اتکا و توانمندی روحی ملت ایران عمل باشد و تهدید بزرگ جنگ را به فرصتی استثنایی برای ظهور توانایی‌‌های ملت ایران و آزمونی برای جهاد فی سبیل‌الله تبدیل کند.

حسین عسگری موفق

مرکز مطالعات‌ استراتژیک‌ لندن‌، عملیات‌ کربلای 1 را پدیده جدیدی‌ در جنگ‌ ایران‌ و عراق‌ خواند: این‌ پدیده جدید به‌ اسارت‌ درآمدن‌ تعداد بسیاری‌ از افسران‌ عالی‌ رتبه‌ ارتش‌ عراق‌ است‌؛ کارشناسان نظامی در لندن دلیل این اسارت ها را ایمان نداشتن نیروهای ارتش عراق به ادامه جنگ و بیهوده انگاشتن ایستادگی درمقابل نیروهای ایرانی می دانند.

تلاش ایران در ناکام گذاشتن تجاوز دشمن و بیرون کردن ارتش بعثی عراق از سرزمین‌‌های خود کاملاً موفقیت آمیز بود. با وجود این مهم‌ترین دستاورد نظامی دوران جنگ، افزایش کیفیت توان نیروهای مسلح و توسعة کمّی آن در برخی حوزه‌‌ها ازجمله توانایی سازماندهی نیروهای داوطلب می باشد.

از دست ندادن سرزمین‌‌های ایران و تداوم حیات نظام جمهوری اسلامی و توانایی و سربلندی ایران در اداره یک جنگ گسترده و طولانی در شرایط دشوار ناهمسویی نظام بین‌المللی با ایران، از برجسته‌‌‌‌‌ترین دستاوردهای جنگ تحمیلی است.

برقراری آتش بس در جبهه های جنگ، دور تازه ای از نبرد را در عرصه دیپلماتیک و سیاسی موجب شد و تحولات متعاقب آن، علاوه بر سرفرودآوردن رژیم بعثی عراق دربرابر معاهده 1975، اعلام عراق به عنوان آغازگر جنگ را نیز به دنبال داشت.

پایان جنگ، یکی از موضوعات کلیدی در مطالعات جنگ ایران و عراق می باشد که در مقالات نشریه های تخصصی مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس، بررسی شده است. در این مقالات از زوایای گوناگون به بررسی موضوع پایان جنگ پرداخته شده است.

با اعلام پذیرش قطعنامه 598، اقدامات دیپلماتیک جمهوری اسلامی برای خاتمه دادن به جنگ، همراه با دفاع سرسختانه و عقب راندن تجاوزات مشترک ارتش بعثی عراق و منافقین، درنهایت رژیم بعثی عراق را مجبور به پذیرش آتش بس کرد.

"پایان جنگ"، یکی از سه موضوع کلیدی در مطالعات جنگ ایران و عراق می باشد که در شماری از کتاب های منتشرشده به همت مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس، بررسی شده است. بعضی از این آثار به طور کامل و بعضی دیگر نیز به نوعی، به واکاوی این موضوع پرداخته اند.

اعلام پذیرش قطعنامه 598 ازسوی ایران برمبنای ارزیابی از شرایط جدید صحنه نبرد و همچنین اوضاع داخلی و بین المللی، زمینه ساز تهاجم دوباره ارتش بعثی عراق و ایستادگی قاطعانه رزمندگان ایرانی شد و جنگ ایران و عراق را به مرحله سرنوشت سازی سوق داد.

به دنبال درخواست دبیرکل سازمان ملل مبنی بر پاسخ رسمی ایران به قطعنامه 598، سعید رجائی خراسانی، نماینده ایران در سازمان ملل، طی نامه ای به خاویر پرز دکوئیار، موضع رسمی ایران را درقبال این قطعنامه اعلام کرد.

به دنبال تکذیبیه خبرگزاری عراق درباره اجرای عملیات قدس 5 به دست نیروهای ایرانی، ستاد تبلیغات جنگ با دعوت از خبرنگاران رسانه های خارجی برای حضور در این منطقه عملیاتی، موفقیت نیروهای ایرانی و کذب بودن ادعای عراقی ها را در معرض دید اصحاب رسانه های جهانی قرار داد.

راوی لشکر31 عاشورا در عملیات نصر7، وجود آرامش و اطمینان در نیروهای عمل‌کننده، معنویت حاکم بر افراد، سرعت بسیار، رعایت حفاظت و اطلاعات در انتقال نیرو و تجهیزات به خط و امدادهای غیبی را از عوامل مؤثر در موفقیت این عملیات برشمرد.

صدور قطعنامه 589 شورای امنیت سازمان ملل متحد، تغییری تدریجی را در نحوه تعامل ایران با سازمان های بین المللی مبتنی بر همکاری درجهت حل موضوع جنگ ایران و عراق به دنبال داشت. کتاب دیپلماسی ایران و قطعنامه 598 با رویکردی تاریخی به جنگ، سیر دیپلماسی ایران در جنگ با عراق را بررسی، تحلیل و نقد کرده است. به بهانه سالروز اعلام پذیرش قطعنامه 598 ازسوی ایران نگاهی داریم به این کتاب.

در 16 تیر 1360 یک عضو شورای مطبوعاتی عراق در لندن طی نامه‌ای به وزیر فرهنگ و اطلاعات عراق اعلام کرد که به "ریچارد اوئن"، نویسنده مسائل خاورمیانة روزنامه‌های تایمز لندن و ساندی تلگراف، پول داده است تا مقالاتی دروغین را درباره ارتباط ایران با رژیم صهیونیستی بنویسد.

صدام در توجیه راهبرد دفاع متحرک و دست برداشتن از فاو گفت:

«ما به این نتیجه رسیده ایم که اگر در یک منطقه پدافند کنیم، پس از چند روز همان اندازه تلفات می دهیم که معمولاً در حمله می دهیم. بنابراین بهترین راه را در این یافتیم که فعلاً از فاو صرف نظر کنیم و در سایر جبهه ها به نیروهای ایرانی حمله کنیم».

شماره هشتم پژوهشنامه دفاع مقدس، فصلنامه تخصصی مطالعات جنگ ایران و عراق مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس منتشر شد.

صفحه‌ها