مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 23 دی

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

بایگانی موضوعی اخبار

اشتراک در بایگانی موضوعی اخبار

نکته مهم نظریه پروفسور رمضانی این است که درواقع عراق از پیامدهای حاصل از انقلاب اسلامی، به ویژه تضعیف و به حاشیه راندن رادیکالیسم عراق و هویت ناسیونالیسم عربی (و نه موجودیت رژیم حاکم بر عراق) ناخشنود بود و بنابراین برای مقابله با آن به رویارویی با ایران و انقلاب اسلامی مبادرت ورزید.

روایت این کتاب، روایتی نرم و صمیمانه است و از ادبیات خاص رسمی و پژوهشی دور است و چون بخشی از مخاطبان این کتاب را جامعه پزشکی دیده ایم، در  بهداری مسائل عجیبی می بینید که جای افتخار دارد، مثل توسعه؛ اصلا بعد از جنگ سیستم بهداشت و درمان کشور تکامل پیدا می کند که اتفاقا بخاطر جنگ است.

به منظور افزایش و توسعة مجدد قدرت نظامی ایران، امام خمینی دست به ابتکار جدیدی زدند و تدبیر تشکیل نیروهای سه‌گانة زمینی، دریایی و هوایی در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در تاریخ 26 شهریور سال 1364 اعلام کردند.

در آستانه‌ اعزام‌ تیم‌های‌ ورزشی‌ ایران‌ به‌ بازی‌های‌ آسیایی‌ سال 1365، سرپرست‌ سازمان‌ تربیت‌ بدنی‌ ایران‌ ضمن تأکید بر روبه‌رو شدن‌ ورزشکاران‌ ایرانی‌ با حریفان‌ عراقی‌ خود گفت‌: «ما حساب‌ برادران‌ مسلمان‌ و ملت‌ مظلوم‌ عراق‌ را از رژیم‌ بعثی‌ آن‌ جدا می‌دانیم‌.»

لوگوی بازیهای آسیایی

«... ناگهان‌ متوجه‌ شدیم‌ که‌ مردان‌ قورباغه‌ای‌ ایران‌ پد هلی کوپتر یعنی وسیع ترین‌ منطقه‌ سکو را تصرف‌ کرده‌ و با آرایش‌ تاکتیکی‌ شروع‌ به‌ پیشروی‌ و تیراندازی به‌ سمت‌ مواضع‌ ما می‌نمایند. آنها کاملاً بر اوضاع‌ مسلط شدند...».

کتاب نبرد العمیه گزارشی است مفصل، تحلیلی و مستند از طراحی و اجرای اولین عملیات دریایی سپاه پاسداران در خلیج فارس (عملیات کربلای3). این کتاب ضمن توضیح جنبه های مهم عملیات کربلای3 در مقدمۀ خود، در شش فصل و دو ضمیمه به طور مشروح به طراحی، آماده سازی، اجرا و نتایج این عملیات پرداخته است.

 

حسین عسگری موفق

1

1

با اجرای عملیات کربلای3 فصلی جدید در جنگ تحمیلی گشوده و عنصر تازه‌ای (حضور عملیاتی سپاه در میدان دریایی جنگ تحمیلی) وارد معادله و موازنه موجود شد که بعدها در درگیری‌های ایران و امریکا در خلیج فارس، اهمیت حیاتی خود را نشان داد.

حسین عسگری موفق

شهید ناصر کاظمی به دلیل صبر و شکیبایی، مدارا و دوستی با مردم، عملیات‌های موفق علیه ضدانقلاب و رهانیدن مردم از قید و سلطۀ گروه‌های کومه‌له، دمکرات و... از چنان محبوبیتی در میان مردم کردستان برخوردار بود که بسیاری از مردم، نام ناصر را برای نوزادان خود انتخاب می‌کردند.

شهید ناصر کاظمی
حسین عسگری موفق

با آغاز جنگ، بزرگ‌ترین نقطة قوت ایران، داشتن رهبری معنوی، پرجاذبه، دوراندیش، نترس، توانمند و حکیم بود که مردم ایران از صمیم قلب او را دوست داشتند. ایشان توانست نقطة اتکا و توانمندی روحی ملت ایران عمل باشد و تهدید بزرگ جنگ را به فرصتی استثنایی برای ظهور توانایی‌‌های ملت ایران و آزمونی برای جهاد فی سبیل‌الله تبدیل کند.

حسین عسگری موفق

مرکز مطالعات‌ استراتژیک‌ لندن‌، عملیات‌ کربلای 1 را پدیده جدیدی‌ در جنگ‌ ایران‌ و عراق‌ خواند: این‌ پدیده جدید به‌ اسارت‌ درآمدن‌ تعداد بسیاری‌ از افسران‌ عالی‌ رتبه‌ ارتش‌ عراق‌ است‌؛ کارشناسان نظامی در لندن دلیل این اسارت ها را ایمان نداشتن نیروهای ارتش عراق به ادامه جنگ و بیهوده انگاشتن ایستادگی درمقابل نیروهای ایرانی می دانند.

تلاش ایران در ناکام گذاشتن تجاوز دشمن و بیرون کردن ارتش بعثی عراق از سرزمین‌‌های خود کاملاً موفقیت آمیز بود. با وجود این مهم‌ترین دستاورد نظامی دوران جنگ، افزایش کیفیت توان نیروهای مسلح و توسعة کمّی آن در برخی حوزه‌‌ها ازجمله توانایی سازماندهی نیروهای داوطلب می باشد.

از دست ندادن سرزمین‌‌های ایران و تداوم حیات نظام جمهوری اسلامی و توانایی و سربلندی ایران در اداره یک جنگ گسترده و طولانی در شرایط دشوار ناهمسویی نظام بین‌المللی با ایران، از برجسته‌‌‌‌‌ترین دستاوردهای جنگ تحمیلی است.

برقراری آتش بس در جبهه های جنگ، دور تازه ای از نبرد را در عرصه دیپلماتیک و سیاسی موجب شد و تحولات متعاقب آن، علاوه بر سرفرودآوردن رژیم بعثی عراق دربرابر معاهده 1975، اعلام عراق به عنوان آغازگر جنگ را نیز به دنبال داشت.

پایان جنگ، یکی از موضوعات کلیدی در مطالعات جنگ ایران و عراق می باشد که در مقالات نشریه های تخصصی مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس، بررسی شده است. در این مقالات از زوایای گوناگون به بررسی موضوع پایان جنگ پرداخته شده است.

با اعلام پذیرش قطعنامه 598، اقدامات دیپلماتیک جمهوری اسلامی برای خاتمه دادن به جنگ، همراه با دفاع سرسختانه و عقب راندن تجاوزات مشترک ارتش بعثی عراق و منافقین، درنهایت رژیم بعثی عراق را مجبور به پذیرش آتش بس کرد.

"پایان جنگ"، یکی از سه موضوع کلیدی در مطالعات جنگ ایران و عراق می باشد که در شماری از کتاب های منتشرشده به همت مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس، بررسی شده است. بعضی از این آثار به طور کامل و بعضی دیگر نیز به نوعی، به واکاوی این موضوع پرداخته اند.

اعلام پذیرش قطعنامه 598 ازسوی ایران برمبنای ارزیابی از شرایط جدید صحنه نبرد و همچنین اوضاع داخلی و بین المللی، زمینه ساز تهاجم دوباره ارتش بعثی عراق و ایستادگی قاطعانه رزمندگان ایرانی شد و جنگ ایران و عراق را به مرحله سرنوشت سازی سوق داد.

به دنبال درخواست دبیرکل سازمان ملل مبنی بر پاسخ رسمی ایران به قطعنامه 598، سعید رجائی خراسانی، نماینده ایران در سازمان ملل، طی نامه ای به خاویر پرز دکوئیار، موضع رسمی ایران را درقبال این قطعنامه اعلام کرد.

به دنبال تکذیبیه خبرگزاری عراق درباره اجرای عملیات قدس 5 به دست نیروهای ایرانی، ستاد تبلیغات جنگ با دعوت از خبرنگاران رسانه های خارجی برای حضور در این منطقه عملیاتی، موفقیت نیروهای ایرانی و کذب بودن ادعای عراقی ها را در معرض دید اصحاب رسانه های جهانی قرار داد.

صفحه‌ها