مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 27 آذر؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

اتحاد جماهیر شوروی و جنگ‌ ایران‌ و عراق: چارچوبها و اهداف‌

چاپلینک ثابت
محل نشر یا ارائه: 
سال: 
1375

چکیده