مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 29 آبان؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

تبیین صحنه‌های عملیات ج.ا.ا در هشت سال دفاع مقدس

چاپلینک ثابت
پدیدآور: 
محل نشر یا ارائه: 
سال: 
1389

چکیده