مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 29 آبان؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

طراحی الگوی مفهومی معنویت از دید حضرت امام خمینی(ره) با توجه به توصیه‌های معنوی ایشان به دست اندرکاران دفاع مقدس

چاپلینک ثابت
سال: 
1393

چکیده