مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 24 تیر؛

 

پیغام خطا

فیلد What code is in the image? اجباری است.
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

نحوه مدیریت بحران امام خمینی (ره)؛ مطالعه موردی هشت سال دفاع مقدس

چاپلینک ثابت
محل نشر یا ارائه: 
سال: 
1395

چکیده