نحوه مدیریت بحران امام خمینی (ره)؛ مطالعه موردی هشت سال دفاع مقدس

چاپلینک ثابت
محل نشر یا ارائه: 
سال: 
1395

چکیده