مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 23 دی

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

نقش‌ و تأثیر تحولات‌ جنگ‌ پس‌ از فتح‌ خرمشهر بر بلوغ‌ و تکامل‌ نیروی‌ دفاعی‌ ایران‌

چاپلینک ثابت
پدیدآور: 
محل نشر یا ارائه: 
سال: 
1379

چکیده

اماکن: