مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 23 دی

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

نوآوری در طراحی و اجرای اسکله های فلزی پل متحرک فاو، اروند رود(در عملیات والفجر 8)

چاپلینک ثابت
پدیدآور: 
سال: 
1385

چکیده

اماکن: