مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 29 آبان؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

آثار مرکز

اطلس

تصویر روی جلد کتاب اطلس جنگ ایران و عراق
ناشر: مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
نوبت چاپ: سوم
سال چاپ: 1391
قطع: رحلی
تعداد صفحات: 117
قیمت: 210000 ریال
تصویر روی جلد کتاب اطلس خوزستان در جنگ ایران و عراق
ناشر: مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
نوبت چاپ: اول
سال چاپ: 1393
قیمت: 280000 ریال
تصویر روی جلد کتاب خوزستان در جنگ
ناشر: مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ
نوبت چاپ: هشتم
سال چاپ: 1390
تعداد صفحات: 66
قیمت: 40000 ریال
تصویر روی جلد کتاب خرمشهر در جنگ
ناشر: مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ
نوبت چاپ: ششم
سال چاپ: 1390
قطع: رقعی
تعداد صفحات: 108
قیمت: 40000 ریال
تصویر روی جلد کتاب ایلام در جنگ
ناشر: مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ
نوبت چاپ: چهارم
سال چاپ: 1390
تعداد صفحات: 131
قیمت: 45000 ریال
تصویر روی جلد کتاب دشت آزادگان در جنگ
ناشر: مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ
نوبت چاپ: سوم
سال چاپ: 1390
تعداد صفحات: 138
قیمت: 45000 ریال
اطلس - کارنامه نبردهای زمینی
ناشر: مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
تعداد صفحات: 195
تصویر روی جلد کتاب ابادان در جنگ
ناشر: مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ
نوبت چاپ: سوم
سال چاپ: 1390
قطع: رقعی
تعداد صفحات: 150
قیمت: 45000 ریال
تصویر روی جلد کتاب کرمانشاه در جنگ
پدیدآور: حسن دری
ناشر: مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ
نوبت چاپ: چهارم
سال چاپ: 1391
تعداد صفحات: 154
قیمت: 60000 ریال
تصویر روی جلد کتاب دزفول،شوش،اندیمشک در جنگ
ناشر: مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ
نوبت چاپ: دوم
سال چاپ: 1390
قطع: رقعی
تعداد صفحات: 114
قیمت: 45000 ریال
تصویر روی جلد کتاب کردستان در جنگ ضد شوروشگری و دفاع مقدس
پدیدآور: رضا صادقی
ناشر: مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
نوبت چاپ: اول
سال چاپ: 1390
قطع: رقعی
تعداد صفحات: 148
قیمت: 50000 ریال
تصویر روی جلد کتاب مهران در جنگ
ناشر: مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
نوبت چاپ: اول
سال چاپ: 1390
قطع: رقعی
تعداد صفحات: 138
قیمت: 50000 ریال
تصویر روی جلد کتاب آذربایجان غربی در جنگ با ضدانقلاب و دفاع مقدس
پدیدآور: رضا صادقی
ناشر: مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
نوبت چاپ: اول
سال چاپ: 1391
قطع: رقعی
تعداد صفحات: 212
قیمت: 97000 ریال
تصویر روی جلد کتاب پاوه در جنگ با ضد انقلاب و دفاع مقدس
ناشر: مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
نوبت چاپ: اول
سال چاپ: 1391
تعداد صفحات: 100
قیمت: 68000 ریال
تصویر روی جلد کتاب اطلس حماسه خرمشهر
پدیدآور: محسن رشید
ناشر: مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
نوبت چاپ: اول
سال چاپ: 1397
تعداد صفحات: 136
قیمت: 300000 ریال
تصویر روی جلد راهنمای مناطق جنگی خوزستان
ناشر: مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
نوبت چاپ: ششم
سال چاپ: 1387
قیمت: 5000 ریال
تصویر روی جلد راهنمای مناطق جنگی خرمشهر
ناشر: مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
نوبت چاپ: پنجم
سال چاپ: 1387
قیمت: 5000 ریال
تصویر روی جلد راهنمای مناطق جنگی دزفول، شوش، اندیمشک و غرب کرخه
ناشر: مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
نوبت چاپ: اول
سال چاپ: 1386
قیمت: 5000 ریال
تصویر روی جلد راهنمای مناطق جنگی دشت آزادگان
ناشر: مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
نوبت چاپ: سوم
سال چاپ: 1383
قیمت: 5000 ریال
تصویر روی جلد راهنمای مناطق جنگی شلمچه
ناشر: مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
نوبت چاپ: اول
سال چاپ: 1390
قیمت: 5000 ریال
تصویر روی جلد راهنمای مناطق جنگی آبادان
ناشر: مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
نوبت چاپ: چهارم
سال چاپ: 1386
قیمت: 5000 ریال
تصویر روی جلد راهنمای مناطق جنگی کرمانشاه
ناشر: مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
نوبت چاپ: سوم
سال چاپ: 1383
قیمت: 5000 ریال
تصویر روی جلد راهنمای مناطق جنگی ایلام
ناشر: مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
نوبت چاپ: دوم
سال چاپ: 1383
قیمت: 5000 ریال
تصویر روی جلد راهنمای مناطق جنگی دهلران
ناشر: مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
نوبت چاپ: اول
سال چاپ: 1385
قیمت: 5000 ریال
تصویر روی جلد راهنمای مناطق جنگی مهران
ناشر: مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
نوبت چاپ: اول
سال چاپ: 1383
قیمت: 5000 ریال
پدیدآور: حسن دری، محسن رشید
ناشر: نشر مرز و بوم
نوبت چاپ: اول
سال چاپ: 2013
قیمت: 25 دلار
تصویر روی جلد راهنمای مناطق جنگی آذربایجان غربی
ناشر: مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
نوبت چاپ: اول
سال چاپ: 1388
قیمت: 5000 ریال
تصویر روی جلد راهنمای مناطق جنگی کردستان
ناشر: مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
نوبت چاپ: اول
سال چاپ: 1385
قیمت: 5000 ریال
تصویر روی جلد راهنمای مناطق جنگی ارومیه
ناشر: مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
نوبت چاپ: اول
سال چاپ: 1388
قیمت: 5000 ریال
تصویر روی جلد راهنمای مناطق جنگی سنندج
ناشر: مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
نوبت چاپ: اول
سال چاپ: 1390
قیمت: 5000 ریال
تصویر روی جلد راهنمای مناطق جنگی سقز
ناشر: مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
نوبت چاپ: اول
سال چاپ: 1385
قیمت: 5000 ریال
تصویر روی جلد راهنمای مناطق جنگی بانه
ناشر: مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
نوبت چاپ: اول
سال چاپ: 1385
قیمت: 5000 ریال
تصویر روی جلد راهنمای مناطق جنگی کامیاران
ناشر: مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
نوبت چاپ: اول
سال چاپ: 1385
قیمت: 5000 ریال
تصویر روی جلد راهنمای مناطق جنگی مریوان
ناشر: مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
نوبت چاپ: اول
سال چاپ: 1385
قیمت: 5000 ریال
تصویر روی جلد راهنمای مناطق جنگی پاوه
ناشر: مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
نوبت چاپ: اول
سال چاپ: 1385
قیمت: 5000 ریال
تصویر روی جلد راهنمای مناطق جنگی مهاباد
ناشر: مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
نوبت چاپ: اول
سال چاپ: 1388
قیمت: 5000 ریال
تصویر روی جلد راهنمای مناطق جنگی بوکان
ناشر: مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
نوبت چاپ: اول
سال چاپ: 1388
قیمت: 5000 ریال
تصویر روی جلد راهنمای مناطق جنگی سردشت
ناشر: مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
نوبت چاپ: اول
سال چاپ: 1388
قیمت: 5000 ریال
تصویر روی جلد راهنمای مناطق جنگی پیرانشهر
ناشر: مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
نوبت چاپ: اول
سال چاپ: 1388
قیمت: 5000 ریال
تصویر روی جلد راهنمای مناطق جنگی نقده و اشنویه
ناشر: مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
نوبت چاپ: اول
سال چاپ: 1388
قیمت: 5000 ریال
تصویر روی جلد راهنمای مناطق جنگی قصر شیرین، سرپل ذهاب و ریجاب
ناشر: مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
ناشر: مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
نوبت چاپ: اول
سال چاپ: 1396
قطع: وزیری
تعداد صفحات: 255
قیمت: 350000 ریال
جلد کتاب اطلس لشگر41 ثارالله کرمان
ناشر: مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
تعداد صفحات: 171

عمليات‌ها و نبردها

تصویر روی جلد کتاب خرمشهر در جنگ طولانی
ناشر: مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ
نوبت چاپ: چهارم
سال چاپ: 1390
قطع: رقعی
تعداد صفحات: 530
قیمت: 60,000 ریال
تصویر روی جلد کتاب نبردهای شرق کارون
ناشر: مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
نوبت چاپ: ششم
سال چاپ: 1391
قطع: رقعی
تعداد صفحات: 330
قیمت: 75000 ریال
تصویر روی جلد کتاب عملیات ثامن الائمه(ع)
ناشر: مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ
نوبت چاپ: سوم
سال چاپ: 1391
قطع: پالتویی
تعداد صفحات: 47
قیمت: 12000 ریال
تصویر روی جلد کتاب عملیات ثامن الائمه(ع)، مبدأ تحول در استراتژی نظامی ایران
ناشر: مرکز اسناد و تحقیقات دفاعمقدس
نوبت چاپ: دوم
سال چاپ: 1388
قطع: رقعی
تعداد صفحات: 365
قیمت: 42000 ریال
تصویر روی جلد کتاب نبرد طریق القدس
ناشر: مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
نوبت چاپ: اول
سال چاپ: 1391
قطع: وزیری
تعداد صفحات: 1020
قیمت: 150,000 ریال
تصویر روی جلد کتاب عملیات طریق‌القدس
ناشر: مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ
نوبت چاپ: سوم
سال چاپ: 1391
قطع: پالتویی
تعداد صفحات: 60
قیمت: 12000 ریال
تصویر روی جلد کتاب عملیات فتح المبین
ناشر: مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ
نوبت چاپ: سوم
سال چاپ: 1391
قطع: پالتویی
تعداد صفحات: 53
قیمت: 12000 ریال
تصویر روی جلد کتاب عملیات بیت المقدس
ناشر: مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ
نوبت چاپ: ششم
سال چاپ: 1391
قطع: پالتویی
تعداد صفحات: 59
قیمت: 12000 ریال
تصویر روی جلد کتاب عملیات رمضان
ناشر: مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ
نوبت چاپ: سوم
سال چاپ: 1391
قطع: پالتویی
تعداد صفحات: 87
قیمت: 12000 ریال
تصویر روی جلد کتاب نبرد فاو
پدیدآور: مجید نداف
ناشر: مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ
نوبت چاپ: نهم
سال چاپ: 1391
قطع: رقعی
تعداد صفحات: 207
قیمت: 50000 ریال
تصویر روی جلد کتاب عملیات والفجر8
ناشر: مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ
نوبت چاپ: سوم
سال چاپ: 1391
قطع: پالتویی
تعداد صفحات: 70
قیمت: 12000 ریال
تصویر روی جلد کتاب عملیات والفجر8 (مجموعه مقالات)
پدیدآور: حسن دری
ناشر: مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
نوبت چاپ: دوم
سال چاپ: 1392
قطع: رقعی
تعداد صفحات: 334
قیمت: 65000 ریال
تصویر روی جلد کتاب جاده استراتژیک فاو-بصره
پدیدآور: یحیی نیازی
ناشر: مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
نوبت چاپ: اول
سال چاپ: 1391
قطع: رقعی
تعداد صفحات: 328
قیمت: 90000 ریال
تصویر روی جلد کتاب عملیات خیبر
ناشر: مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ
نوبت چاپ: دهم
سال چاپ: 1387
تعداد صفحات: 59
قیمت: 5000 ریال
تصویر روی جلد کتاب عملیات کربلای5
ناشر: مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ
نوبت چاپ: سوم
سال چاپ: 1391
قطع: پالتویی
تعداد صفحات: 84
قیمت: 12000 ریال
تصویر روی جلد کتاب نبرد شرق بصره
پدیدآور: محمد درودیان
ناشر: مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ
نوبت چاپ: چهارم
سال چاپ: 1392
قطع: رقعی
تعداد صفحات: 224
قیمت: 82000 ریال
تصویر روی جلد کتاب عملیات کربلای1
ناشر: مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ
نوبت چاپ: سوم
سال چاپ: 1391
قطع: پالتویی
تعداد صفحات: 63
قیمت: 12000 ریال
تصویر روی جلد کتاب نبرد العمیه
ناشر: مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ
نوبت چاپ: سوم
سال چاپ: 1386
قطع: رقعی
تعداد صفحات: 224
قیمت: 20000 ریال
تصویر روی جلد کتاب سلسله عملیات قدس
ناشر: مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ
نوبت چاپ: سوم
سال چاپ: 1391
قطع: پالتویی
تعداد صفحات: 92
قیمت: 12000 ریال
تصویر روی جلد کتاب گزارشی کوتاه
پدیدآور: محسن رشید
ناشر: مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ
نوبت چاپ: دهم
سال چاپ: 1388
تعداد صفحات: 84
قیمت: 6000 ریال
تصویر روی جلد کتاب پاسخ به ابهامات
ناشر: مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ
نوبت چاپ: هفدهم
سال چاپ: 1391
قطع: پالتویی
تعداد صفحات: 60
قیمت: 12000 ریال
ناشر: مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ
نوبت چاپ: 3
سال چاپ: 1370
تعداد صفحات: 93
تصویر روی جلد کتاب نبرد در کانال ماهی
ناشر: مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
نوبت چاپ: اول
سال چاپ: 1393
تعداد صفحات: 468
قیمت: 165000 ریال
تصویر روی جلد کتاب لشکر17 علی بن ابی طالب در عملیات بدر
پدیدآور: حسین الله‌داد
ناشر: مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
نوبت چاپ: اول
سال چاپ: 1391
قطع: رقعی
تعداد صفحات: 220
قیمت: 80000 ریال

روزشمار

تصویر روی جلد کتاب پیدایش نظام جدید
ناشر: مرکز اسناد دفاع مقدس
نوبت چاپ: سوم
سال چاپ: 1391
تعداد صفحات: 1040
قیمت: 230000 ریال
تصویر روی جلد کتاب بحران در خوزستان
پدیدآور: حسین یکتا
ناشر: مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ
نوبت چاپ: سوم
سال چاپ: 1389
قطع: وزیری
تعداد صفحات: 1043
قیمت: 135000 ریال
تصویر روی جلد کتاب قطع رابطه امریکا با ایران
پدیدآور: هادی نخعی
ناشر: مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ
نوبت چاپ: اول
سال چاپ: 1385
قطع: وزیری
تعداد صفحات: 1415
قیمت: 150000 ریال
جلد7/2 -  طبس تا سنندج
پدیدآور: هادی نخعی
ناشر: مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
نوبت چاپ: اول
سال چاپ: 1397
قطع: وزیری
تعداد صفحات: 1128
قیمت: 600000 ریال
تصمیم صدام به جنگ علیه ایران (ج 9)
ناشر: مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
نوبت چاپ: اول
تصویر روی جلد کتاب هجوم سراسری تهاجم و پیشرویهای عمده عراق
ناشر: مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ
قطع: وزیری
تعداد صفحات: 697
تصویر روی جلد کتاب هویزه،آخرین گام های اشغالگر
ناشر: مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ
نوبت چاپ: چهارم
سال چاپ: 1390
قطع: وزیری
تعداد صفحات: 782
قیمت: 90000 ریال
ناشر: مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
نوبت چاپ: اول
سال چاپ: 1397
قطع: وزیری
تعداد صفحات: 780
تصویر روی جلد کتاب روزشمار شانزدهم دفاع مقدس؛ آزادسازی سرزمین های ایران؛ گام دوم: بستان
ناشر: مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
نوبت چاپ: 1
سال چاپ: 1394
تعداد صفحات: 1208
قیمت: 385000 ریال
جلد19 - آزادسازی خرمشهر
ناشر: مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
نوبت چاپ: اول
سال چاپ: 1397
قطع: وزیری
تعداد صفحات: 1164
قیمت: 600000 ریال
تصویر روی جلد کتاب عبور از مرز تعقیب متجاوز با عملیات رمضان
ناشر: مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ
نوبت چاپ: سوم
سال چاپ: 1389
قطع: وزیری
تعداد صفحات: 760
قیمت: 88000 ریال
عملیات مسلم بن عقیل (ج 21)
ناشر: مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ
نوبت چاپ: اول
سال چاپ: 1391
قطع: وزیری
تعداد صفحات: 1087
قیمت: 240000 ریال
ناشر: مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
نوبت چاپ: 1
سال چاپ: 1393
تعداد صفحات: 1072
قیمت: 240000 ریال
والفجر1؛ ممانعت ایران از برگزاری اجلاس عدم تعهد در بغداد، انفجار سفارت امریکا در لبنان (ج 24)
ناشر: مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
نوبت چاپ: 1
سال چاپ: 94
تعداد صفحات: 978
قیمت: ریال 390000
ناشر: مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
نوبت چاپ: اول
سال چاپ: 1394
قطع: وزیری
تعداد صفحات: 1223
قیمت: 420.000 ریال
جلد 28 - والفجر4
ناشر: مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
نوبت چاپ: اول
سال چاپ: 1396
قطع: وزیری
تعداد صفحات: 1440
قیمت: 650000 ریال
آغاز جنگ نفتکش‌ها (ج 31)
پدیدآور: محمود یزدانفام
ناشر: مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
نوبت چاپ: اول
سال چاپ: 1397
قطع: وزیری
تعداد صفحات: 1020
قیمت: 700000 ریال
ناشر: مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
نوبت چاپ: اول
سال چاپ: 1398
قطع: وزیری
تعداد صفحات: 1036
تصویر روی جلد کتاب تجدید رابطه امریکا و عراق
پدیدآور: هادی نخعی
ناشر: مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ
نوبت چاپ: اول
سال چاپ: 1379
قطع: وزیری
تعداد صفحات: 1116
قیمت: 50000 ریال
تصویر روی جلد کتاب توسعه روابط با قدرت های آسیایی
ناشر: مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ
نوبت چاپ: سوم
سال چاپ: 1390
قطع: وزیری
تعداد صفحات: 888
قیمت: 100000 ریال
نخستین گام به سوی فتح فاو (ج 39/1)
ناشر: مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
نوبت چاپ: اول
تصویر روی جلد از سی و نهمین روزشمار جنگ ایران و عراق
ناشر: مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
نوبت چاپ: 1
سال چاپ: 1395
تعداد صفحات: 1138
قیمت: 42000 تومان
اشغال مهران(ج 42/1) - روزشمار جنگ
ناشر: مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
نوبت چاپ: اول
سال چاپ: 1397
قطع: وزیری
تعداد صفحات: 924
قیمت: 600000 ریال
ناشر: مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
نوبت چاپ: اول
سال چاپ: 1397
قطع: وزیری
تعداد صفحات: 728
قیمت: 700000 ریال
تصویر روی جلد کتاب در تدارک عملیات سرنوشت ساز
ناشر: مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ
نوبت چاپ: سوم
سال چاپ: 1389
قطع: وزیری
تعداد صفحات: 821
قیمت: 105000 ریال
تصویر روی جلد کتاب ماجرای مک فارلین
ناشر: مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ
نوبت چاپ: سوم
سال چاپ: 1389
قطع: وزیری
تعداد صفحات: 839
قیمت: 105000 ریال
تصویر روی جلد کتاب آخرین تلاش ها در جنوب
ناشر: مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ
نوبت چاپ: سوم
سال چاپ: 1390
قطع: وزیری
تعداد صفحات: 635
قیمت: 75000 ریال
تصویر روی جلد کتاب تصویب قطعنامه 598 زمینه های سیاسی و نظامی
ناشر: مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
نوبت چاپ: چاپ اول
سال چاپ: 1387
قطع: وزیری
تعداد صفحات: 832
قیمت: 95000 ریال
تصویر روی جلد کتاب اسکورت نفت کش ها
ناشر: مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ
نوبت چاپ: دوم
سال چاپ: 1387
قطع: وزیری
تعداد صفحات: 832
قیمت: 83000 ریال
تصویر روی جلد کتاب جنگ محدود ایران و امریکا در خلیج فارس
ناشر: مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ
نوبت چاپ: دوم
سال چاپ: 1390
قطع: وزیری
تعداد صفحات: 992
قیمت: 135000 ریال
تصویر روی جلد کتاب تکاپوی جهانی برای توقف جنگ
پدیدآور: حسین اردستانی
ناشر: مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ
نوبت چاپ: سوم
سال چاپ: 1389
قطع: وزیری
تعداد صفحات: 727
قیمت: 95000 ریال
تصویر روی جلد کتاب عملیات والفجر 10
پدیدآور: یدالله ایزدی
ناشر: مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
نوبت چاپ: اول
سال چاپ: 1392
قطع: وزیری
تعداد صفحات: 1088
قیمت: 230000 ریال

اسناد سازمان‌ملل

تصویر روی جلد کتاب جنگ ایران و عراق در اسناد سازمان ملل جلد1
ناشر: مرکز اسناد دفاع مقدس
نوبت چاپ: اول
سال چاپ: 1387
قطع: وزیری
تعداد صفحات: 172
قیمت: 38000 ریال , 45000 ریال
تصویر روی جلد کتاب جنگ ایران و عراق در اسناد سازمان ملل جلد2
ناشر: مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
نوبت چاپ: اول
سال چاپ: 1387
قطع: وزیری
قیمت: 48000 ریال
تصویر روی جلد کتاب جنگ ایران و عراق در اسناد سازمان ملل جلد3
ناشر: مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
نوبت چاپ: اول
سال چاپ: 1387
قطع: وزیری
قیمت: 55000 ریال
تصویر روی جلد کتاب جنگ ایران و عراق در اسناد سازمان ملل جلد4
ناشر: مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
نوبت چاپ: اول
سال چاپ: 1387
قطع: وزیری
قیمت: 60000 ریال
تصویر روی جلد کتاب جنگ ایران و عراق در اسناد سازمان ملل جلد5
ناشر: مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
نوبت چاپ: اول
سال چاپ: 1388
قطع: وزیری
قیمت: 70000 ریال
تصویر روی جلد کتاب جنگ ایران و عراق در اسناد سازمان ملل جلد6
ناشر: مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
نوبت چاپ: اول
سال چاپ: 1388
قطع: وزیری
قیمت: 70000 ریال
تصویر روی جلد کتاب جنگ ایران و عراق در اسناد سازمان ملل جلد7
ناشر: مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
نوبت چاپ: اول
سال چاپ: 1388
قطع: وزیری
قیمت: 70000 ریال
تصویر روی جلد کتاب جنگ ایران و عراق در اسناد سازمان ملل جلد8
ناشر: مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
نوبت چاپ: اول
سال چاپ: 1389
قطع: وزیری
قیمت: 100000 ریال
تصویر روی جلد کتاب جنگ ایران و عراق در اسناد سازمان ملل جلد9
ناشر: مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
نوبت چاپ: اول
سال چاپ: 1389
قطع: وزیری
قیمت: 95000 ریال
تصویر روی جلد کتاب جنگ ایران و عراق در اسناد سازمان ملل جلد10
ناشر: مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
نوبت چاپ: اول
سال چاپ: 1390
قطع: وزیری
قیمت: 90000 ریال

آثار ادبی

تصویر روی جلد کتاب استقامت در مسیر
پدیدآور: طاهر موذن
ناشر: مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ
نوبت چاپ: چهارم
سال چاپ: 1392
تعداد صفحات: 224
قیمت: 40000 ریال
تصویر روی جلد کتاب سینای شلمچه
پدیدآور: طاهر موذن
ناشر: مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ
نوبت چاپ: چهارم
سال چاپ: 1392
قطع: رقعی
تعداد صفحات: 314
قیمت: 60000 ریال
تصویر روی جلد کتاب نخل ها و آدم ها
ناشر: مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ
نوبت چاپ: سوم
سال چاپ: 1391
قطع: رقعی
تعداد صفحات: 494
قیمت: 60000 ریال
تصویر روی جلد کتاب عشق و نفرت
ناشر: مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ
نوبت چاپ: سوم
سال چاپ: 1390
قطع: رقعی
تعداد صفحات: 343
قیمت: 35000 ریال
راز گل سرخ - شهید حسن باقری
ناشر: مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
نوبت چاپ: 1
سال چاپ: 1394
تعداد صفحات: 420
قیمت: 170000
قایقی گل می برد - شهید مهدی باکری
ناشر: مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
نوبت چاپ: 1
سال چاپ: 1394
تعداد صفحات: 440
قیمت: 180000

فرماندهان و راويان

تصویر روی جلد کتاب شهید احمد کاظمی
پدیدآور: سعید سرمدی
ناشر: مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
نوبت چاپ: 1
سال چاپ: 1390
تعداد صفحات: 312
قیمت: 45000 ریال
تصویر روی جلد کتاب شهید حسن باقری
پدیدآور: سعید سرمدی
ناشر: مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
نوبت چاپ: دوم
سال چاپ: 1391
قطع: رقعی
تعداد صفحات: 240
قیمت: 60000 ریال
تصویر روی جلد کتاب شهید مهدی باکری
پدیدآور: سعید سرمدی
ناشر: مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
نوبت چاپ: اول
سال چاپ: 1390
قطع: رقعی
تعداد صفحات: 253
قیمت: 35000 ریال
تصویر روی جلد کتاب مژه‌های سوخته؛ روایتی از زندگی شهیدیوسف کلاهدوز
پدیدآور: حامد کلاهدوز
ناشر: مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
نوبت چاپ: اول
سال چاپ: 1390
قطع: رقعی
تعداد صفحات: 168
قیمت: 28000 ریال
تصویر روی جلد کتاب تاریخ‌نگاران و روایان صحنه نبرد
پدیدآور: مرتضی قاضی
ناشر: مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
نوبت چاپ: اول
سال چاپ: 1396
تعداد صفحات: 912
قیمت: 300000 ریال
تصویر روی جلد کتاب شهید محمدرضا ملکی
پدیدآور: مجید سانکهن
ناشر: مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
نوبت چاپ: اول
سال چاپ: 1390
قطع: رقعی
تعداد صفحات: 224
قیمت: 28000 ريال
تصویر روی جلد کتاب همسفر
پدیدآور: مجید سانکهن
ناشر: مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
نوبت چاپ: اول
سال چاپ: 1393
تعداد صفحات: 232
قیمت: 80000 ریال
Raviyan- ro jeld
ناشر: مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
نوبت چاپ: اول
سال چاپ: 1394
تعداد صفحات: 288
قیمت: 200.000 ریال
تصویر روی جلد کتاب گذری بر رفتار های مدیریتی شهید همت در مکتب نبوی
پدیدآور: علیرضا شفیعی
ناشر: مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
نوبت چاپ: اول
سال چاپ: 1392
تعداد صفحات: 160
قیمت: 70000 ریال
تصویر روی جلد کتاب صدای پای آب (شهید باقری)
ناشر: مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
نوبت چاپ: اول
سال چاپ: 1391
تعداد صفحات: 78
قیمت: 15000 ریال
تصویر روی جلد کتاب پیشه ام نقاشی است (شهید باقری)
ناشر: مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
نوبت چاپ: اول
سال چاپ: 1391
تعداد صفحات: 78
قیمت: 15000 ریال
تصویر روی جلد کتاب عطر خاموش (شهید باقری)
ناشر: مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
نوبت چاپ: اول
سال چاپ: 1391
تعداد صفحات: 78
قیمت: 15000 ریال
تصویر روی جلد کتاب کلید نقره ای درهای بیداری (شهید باقری)
ناشر: مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
نوبت چاپ: اول
سال چاپ: 1391
تعداد صفحات: 78
قیمت: 15000 ریال
تصویر روی جلد کتاب تپش سایه دوست (شهید باقری)
ناشر: مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
نوبت چاپ: اول
سال چاپ: 1390
تعداد صفحات: 78
قیمت: 15000 ریال
تصویر روی جلد کتاب آواز شقایق (شهید باقری)
ناشر: مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
نوبت چاپ: اول
سال چاپ: 1390
تعداد صفحات: 78
قیمت: 15000 ریال
تصویر روی جلد کتاب روزهای پر التهاب
پدیدآور: محمد کرمی‌راد
ناشر: مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
نوبت چاپ: اول
سال چاپ: 1396
تعداد صفحات: 406
قیمت: 240000 ریال

پژوهش‌های موضوعی

تصویر روی جلد کتاب اجتناب ناپذیری جنگ
پدیدآور: محمد درودیان
ناشر: مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
نوبت چاپ: پنجم
سال چاپ: 1391
قطع: رقعی
تعداد صفحات: 324
قیمت: 60000 ریال
تصویر روی جلد کتاب علل تداوم جنگ
پدیدآور: محمد درودیان
ناشر: مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ
نوبت چاپ: چهارم
سال چاپ: 1390
قطع: رقعی
تعداد صفحات: 230
قیمت: 30000 ریال
تصویر روی جلد کتاب روند پایان جنگ
پدیدآور: محمد درودیان
ناشر: مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ
نوبت چاپ: سوم
سال چاپ: 1390
قطع: رقعی
تعداد صفحات: 301
قیمت: 42000 ریال
تصویر روی جلد کتاب گزینه های راهبردی جنگ
پدیدآور: محمد درودیان
ناشر: مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ
نوبت چاپ: سوم
سال چاپ: 1390
قطع: رقعی
تعداد صفحات: 344
قیمت: 43000 ریال
تصویر روی جلد کتاب پرسشهای اساسی جنگ
پدیدآور: محمد درودیان
ناشر: مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
نوبت چاپ: پنجم
سال چاپ: 1391
قطع: رقعی
تعداد صفحات: 259
قیمت: 35000 ریال
تصویر روی جلد کتاب جنگ عراق و ایران،رویارویی استراتژی ها
پدیدآور: حسین اردستانی
ناشر: مرکز اسناد و تحقیقات دفاع‌مقدس
نوبت چاپ: دوم
سال چاپ: 1388
قطع: رقعی
تعداد صفحات: 183
قیمت: 20000 ریال
تصویر روی جلد کتاب جنگ ایران و عراق پرسش ها و پاسخ ها
ناشر: مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ
نوبت چاپ: هفتم
سال چاپ: 1390
قطع: رقعی
تعداد صفحات: 296
قیمت: 40000 ریال
تصویر روی جلد کتاب حقوق بشر دوستانه در جنگ ایران و عراق،مرور رفتار عراق
ناشر: مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ
نوبت چاپ: دوم
سال چاپ: 1391
قطع: رقعی
تعداد صفحات: 247
قیمت: 35000 ریال
تصویر روی جلد کتاب نظام دوقطبی و جنگ عراق و ایران
پدیدآور: ابراهیم متقی
ناشر: مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
نوبت چاپ: اول
سال چاپ: 1388
قطع: رقعی
تعداد صفحات: 507
قیمت: 52000 ريال
تصویر روی جلد کتاب اقتصاد ایران در دوران جنگ تحمیلی
ناشر: مرکز اسناد و تحقیقات دفاعمقدس
نوبت چاپ: اول
سال چاپ: 1387
قطع: رقعی
تعداد صفحات: 215
قیمت: 20000 ریال
تصویر روی جلد کتاب جنایت جنگی،حملات شیمیایی عراق در جنگ با ایران
ناشر: مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
نوبت چاپ: اول
سال چاپ: 1391
تعداد صفحات: 543
قیمت: 50000 ریال
تصویر روی جلد کتاب گفتمان شهادت
پدیدآور: مصطفی کریمی
ناشر: مرز و بوم
نوبت چاپ: اول
سال چاپ: 1394
تعداد صفحات: 159
تصویر روی جلد کتاب پیروزی در جنگ آموزه های قران و سنت
ناشر: مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
نوبت چاپ: دوم
سال چاپ: 1390
قطع: رقعی
تعداد صفحات: 420
قیمت: 50000 ریال
تصویر روی جلد کتاب قدرت طبقه متوسط سنتی در ایران
پدیدآور: حجر اردستانی
ناشر: نشر مرز و بوم
نوبت چاپ: اول
سال چاپ: 1391
قطع: رقعی
تعداد صفحات: 232
قیمت: 90000 ریال
تصویر روی جلد کتاب شوروی و جنگ ایران و عراق
پدیدآور: جهانگیر کرمی
ناشر: انتشارات صفحه جدید
نوبت چاپ: اول
سال چاپ: 1391
قطع: رقعی
تعداد صفحات: 361
قیمت: 90000 ریال
تصویر روی جلد کتاب شورای عالی دفاع به روایت مطبوعات
ناشر: انتشارات صفحه جدید
نوبت چاپ: اول
سال چاپ: 1392
قطع: رقعی
تعداد صفحات: 464
قیمت: 140000 ریال
تصویر روی جلد کتاب پژوهشی درباره تهران و دفاع مقدس
ناشر: مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
نوبت چاپ: اول
سال چاپ: 1393
تعداد صفحات: 208
قیمت: 115000 ریال
تصویر روی جلد کتاب جنگ ایران و عراق، ریشه‌ها و علل وقوع (مجموعه مقالات)
پدیدآور: حسن دری
ناشر: مرکز اسناد و تحقیقات دفاع‌مقدس
نوبت چاپ: سوم
سال چاپ: 1390
قطع: رقعی
تعداد صفحات: 234
قیمت: 30000 ریال
تصویر روی جلد کتاب تاریخ نگری و تاریخ نگاری جنگ ایران و عراق(مجموعه مقالات)
پدیدآور: علیرضا کمره ای
ناشر: مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
نوبت چاپ: اول
سال چاپ: 1387
قطع: رقعی
تعداد صفحات: 438
قیمت: 45000 ریال
تصویر روی جلد کتاب مباحثی درباره پایان جنگ عراق و ایران
پدیدآور: مهدی قاسم پور
ناشر: مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
نوبت چاپ: اول
سال چاپ: 1388
قطع: رقعی
تعداد صفحات: 176
قیمت: 20000 ريال
تصویر روی جلد کتاب خاورمیانه و جنگ عراق و ایران (مجموعه مقالات)
ناشر: مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
نوبت چاپ: اول
سال چاپ: 1388
قطع: رقعی
تعداد صفحات: 272
قیمت: 27000 ریال
تصویر روی جلد کتاب ارتباطات و امنیت ملی در جنگ ایران و عراق
ناشر: مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ
نوبت چاپ: اول
سال چاپ: 1379
قطع: رقعی
تعداد صفحات: 236
قیمت: چاپ تمام
تصویر روی جلد کتاب دیپلماسی ایران و قطعنامه 598
ناشر: انتشارات صفحه جدید
نوبت چاپ: اول
سال چاپ: 1393
قیمت: 100000 ریال
تصویر روی جلد کتاب تأملی بر جنگ ایران و عراق،چند مسئله راهبردی
پدیدآور: مجید مختاری
ناشر: مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ
نوبت چاپ: اول
سال چاپ: 1380
قطع: رقعی
تعداد صفحات: 200
قیمت: چاپ تمام
تصویر روی جلد کتاب جنگ ایران و عراق از منظر نظریه های روابط بین الملل
ناشر: انتشارات صفحه جدید
نوبت چاپ: اول
سال چاپ: 1392
تعداد صفحات: 294
قیمت: 90000 ریال
تصویر روی جلد کتاب تجزیه و تحلیل استراتژی نظامی عراق در جنگ با جمهوری اسلامی ایران 67-1359
ناشر: مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
نوبت چاپ: اول
سال چاپ: 1393
قیمت: 230000 ریال
تصویر روی جلد کتاب جنگ ایران و عراق و نظریه جنگ عادلانه
ناشر: انتشارات صفحه جدید
نوبت چاپ: اول
سال چاپ: 1393
تعداد صفحات: 459
قیمت: 140000 ریال
تصویر روی جلد کتاب سیاست خارجی سوریه در جنگ ایران و عراق
ناشر: انتشارات صفحه جدید
نوبت چاپ: اول
سال چاپ: 1392
قیمت: 75000 ریال
تصویر روی جلد کتاب سیاست خارجی لیبی در جنگ ایران و عراق
ناشر: انتشارات صفحه جدید
نوبت چاپ: اول
سال چاپ: 1392
قیمت: 70000 ریال
پدیدآور: سیدجواد طاهایی
ناشر: مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
نوبت چاپ: اول
تعداد صفحات: 220
قیمت: 180000 ریال
پدیدآور: اردشیر پشنگ
ناشر: مرز و بوم
نوبت چاپ: اول
سال چاپ: 1394
تعداد صفحات: 352
قیمت: 220.000 ریال
tajzie va tahlil jang iran va iraq 1
پدیدآور: محمد درودیان
ناشر: مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
نوبت چاپ: اول
سال چاپ: 1395
تعداد صفحات: 476
قیمت: 240.000 ریال
پدیدآور: محمد درودیان
ناشر: مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
نوبت چاپ: اول
سال چاپ: 1397
تعداد صفحات: 687
قیمت: 300000 ریال
تصویر روی جلد کتاب شهدای محراب و دفاع مقدس
پدیدآور: مهدی بهرامی
ناشر: مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
نوبت چاپ: اول
سال چاپ: 1397
تعداد صفحات: 384
قیمت: 200000 ریال
ناشر: مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
نوبت چاپ: اول
سال چاپ: 1397
تعداد صفحات: 503
قیمت: 450000 ریال

ترجمه

تصویر روی جلد کتاب ویرانی دروازه شرقی
پدیدآور: وفیق السامرایی
ناشر: مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
نوبت چاپ: هفتم
سال چاپ: 1391
قطع: رقعی
تعداد صفحات: 604
قیمت: 72000 ریال
تصویر روی جلد کتاب جنگ صدام، دیدگاه فرمانده گارد ریاست جمهوری عراق
پدیدآور: کوین ام. وودز
ناشر: نشر مرز و بوم
نوبت چاپ: دوم
سال چاپ: 1391
قطع: رقعی
تعداد صفحات: 265
قیمت: 60000 ریال
تصویر روی جلد کتاب دیدگاه اساتید دانشگاه های ایران(مجموعه مقالات)
ناشر: نشر مرز و بوم
نوبت چاپ: دوم
سال چاپ: 1390
قطع: رقعی
تعداد صفحات: 280
قیمت: 37000 ریال
تصویر روی جلد کتاب اتحاد جماهیر شوروی و خلیج فارس در دهه 1980
پدیدآور: کارول ر. سیوتز
ناشر: مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ
نوبت چاپ: دوم
سال چاپ: 1390
قطع: رقعی
تعداد صفحات: 264
قیمت: 27000 ریال
تصویر روی جلد کتاب جنگ ایران-عراق پیامدهای سیاسی،تحلیل نظامی
ناشر: مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
نوبت چاپ: اول
سال چاپ: 1387
قطع: رقعی
تعداد صفحات: 248
قیمت: 35000 ریال
تصویر روی جلد کتاب جنگ عراق و ایران
ناشر: مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ
نوبت چاپ: دوم
سال چاپ: 1390
تعداد صفحات: 378
قیمت: 38000 ریال
تصویر روی جلد کتاب درس هایی از راهبرد حقوق دیپلماسی در جنگ ایران و عراق(مجموعه مقالات)
ناشر: نشر مرز و بوم
نوبت چاپ: دوم
سال چاپ: 1390
قطع: رقعی
تعداد صفحات: 412
قیمت: 50000 ریال
تصویر روی جلد کتاب طولانی ترین جنگ
پدیدآور: دیلیپ هیرو
ناشر: نشر مرز و بوم
نوبت چاپ: دوم
سال چاپ: 1391
قطع: رقعی
تعداد صفحات: 442
قیمت: 65000 ریال
تصویر روی جلد کتاب درس های جنگ مدرن،جنگ ایران و عراق جلد1
ناشر: نشر مرز و بوم
نوبت چاپ: سوم
سال چاپ: 1390
قطع: وزیری
تعداد صفحات: 542
قیمت: 70000 ریال
تصویر روی جلد کتاب درس های جنگ مدرن،جنگ ایران و عراق جلد2
ناشر: نشر مرز و بوم
نوبت چاپ: اول
سال چاپ: 1390
قطع: وزیری
تعداد صفحات: 613
قیمت: 70000 ریال
تصویر روی جلد کتاب THE WAR;RESTORATION OF STABILITY
پدیدآور: محمد درودیان
ناشر: نشر مرز و بوم
نوبت چاپ: اول
سال چاپ: 2012
قطع: رقعی
تعداد صفحات: 376
تصویر روی جلد کتاب حرب لامفر منها
پدیدآور: محمد درودیان
ناشر: مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
نوبت چاپ: اول
سال چاپ: 1390
قطع: رقعی
تعداد صفحات: 352
قیمت: 40000 ریال
تصویر روی جلد کتاب معاقبة المعتدی
پدیدآور: حسین اردستانی
ناشر: مرکز اسناد و تحقیقات دفاع†مقدس
نوبت چاپ: اول
سال چاپ: 1391
قطع: رقعی
تعداد صفحات: 544
تصویر روی جلد کتاب Inévitabilité De la Guerre
پدیدآور: محمد درودیان
ناشر: نشر مرز و بوم
نوبت چاپ: اول
سال چاپ: 1390
تعداد صفحات: 350
قیمت: 7 دلار
تصویر روی جلد کتاب UNAOIDABILITY OF WAR
پدیدآور: محمد درودیان
ناشر: نشر مرز و بوم
نوبت چاپ: اول
سال چاپ: 1390
تعداد صفحات: 320
قیمت: 7 دلار
تصویر روی جلد کتاب قوی ترین شریک جرم
پدیدآور: مارین ویسه
ناشر: نشر مرز و بوم
نوبت چاپ: اول
سال چاپ: 1392
قطع: رقعی
تعداد صفحات: 158
قیمت: 50000 ریال
تصویر روی جلد کتاب رابطه زهرآگین آمریکا، عراق و بمباران شیمیایی حلبچه
ناشر: نشر مرز و بوم
نوبت چاپ: اول
سال چاپ: 1392
قطع: رقعی
تعداد صفحات: 520
قیمت: 95000 ریال
تصویر روی جلد کتاب جنگ ایران و عراق از دیدگاه فرماندهان صدام
ناشر: نشر مرز و بوم
نوبت چاپ: اول
سال چاپ: 1393
تعداد صفحات: 416
قیمت: 150000 ریال

نشریات مرکز

ناشر: مرکز اسناد دفاع مقدس
طرح روی جلد یکی از نشریات نگین ایران
ناشر: مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
ناشر: مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ
نوبت چاپ: 50
سال چاپ: 1384
نمایی از روی جلد نشریه آرشیوی تاریخ جنگ
ناشر: مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ
نوبت چاپ: 17
سال چاپ: 1377

رهبری و دفاع‌مقدس

تصویر روی جلد کتاب صدام و حزب بعث
پدیدآور: حجر اردستانی
ناشر: نشر مرز و بوم
نوبت چاپ: دوم
سال چاپ: 1390
قطع: رقعی
تعداد صفحات: 212
قیمت: 31000 ریال
تصویر روی جلد کتاب چیستی و چرایی جنگ تحمیلی
پدیدآور: حجر اردستانی
ناشر: نشر مرز و بوم
نوبت چاپ: اول
سال چاپ: 1390
قطع: رقعی
تعداد صفحات: 280
قیمت: 31000 ریال
تصویر روی جلد کتاب صلح
پدیدآور: حجر اردستانی
ناشر: نشر مرز و بوم
نوبت چاپ: دوم
سال چاپ: 1392
قطع: رقعی
تعداد صفحات: 160
قیمت: 45000 ریال
تصویر روی جلد کتاب خاورمیانه و کشور های اسلامی
پدیدآور: حجر اردستانی
ناشر: نشر مرز و بوم
نوبت چاپ: اول
سال چاپ: 1391
قطع: رقعی
تعداد صفحات: 188
قیمت: 39000 ریال
تصویر روی جلد کتاب نظام جهانی
پدیدآور: حجر اردستانی
ناشر: نشر مرز و بوم
نوبت چاپ: اول
سال چاپ: 1393
تعداد صفحات: 144
قیمت: 79000 ریال
تصویر روی جلد کتاب بررسی مواضع نظامی امام خمینی(ره)
ناشر: مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
نوبت چاپ: اول
سال چاپ: 1397
تعداد صفحات: 356
قیمت: 200000 ریال

تاريخ جنگ ايران و عراق

تصویر روی جلد کتاب ریشه های تهاجم
ناشر: مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ
نوبت چاپ: سوم
سال چاپ: 1384
تعداد صفحات: 158
قیمت: چاپ تمام شده است
تصویر روی جلد کتاب جنگ بازیابی ثبات
پدیدآور: محمد درودیان
ناشر: مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ
نوبت چاپ: پنجم
سال چاپ: 1391
تعداد صفحات: 266
قیمت: 60000 ریال
تصویر روی جلد کتاب تنبیه متجاوز
پدیدآور: حسین اردستانی
ناشر: مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ
نوبت چاپ: چهارم
سال چاپ: 1390
قطع: رقعی
تعداد صفحات: 397
قیمت: 47000 ریال
تصویر روی جلد کتاب پایان جنگ
پدیدآور: محمد درودیان
ناشر: مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ
نوبت چاپ: ششم
سال چاپ: 1390
قطع: رقعی
تعداد صفحات: 319
قیمت: 35000 ریال
تصویر روی جلد کتاب روند جنگ ایران و عراق جلد1
پدیدآور: حسین علایی
ناشر: نشر مرز وبوم
نوبت چاپ: اول
سال چاپ: 1391
قطع: رقعی
تعداد صفحات: 678
قیمت: 100000 ریال
تصویر روی جلد کتاب روند جنگ ایران و عراق جلد2
پدیدآور: حسین علایی
ناشر: نشر مرز و بوم
نوبت چاپ: اول
سال چاپ: 1391
قطع: رقعی
تعداد صفحات: 614
قیمت: 100000 ریال
تصویر روی جلد کتاب خونین شهر تا خرمشهر
پدیدآور: محمد درودیان
ناشر: مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ
نوبت چاپ: سیزدهم
سال چاپ: 1392
قطع: رقعی
تعداد صفحات: 198
قیمت: 45000 ریال
تصویر روی جلد کتاب خرمشهر تا فاو
پدیدآور: محمد درودیان
ناشر: مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ
نوبت چاپ: یازدهم
سال چاپ: 1391
قطع: رقعی
تعداد صفحات: 284
قیمت: 60000 ریال
تصویر روی جلد کتاب فاو تا شلمچه
پدیدآور: محمد درودیان
ناشر: مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ
نوبت چاپ: هفتم
سال چاپ: 1389
قطع: رقعی
تعداد صفحات: 203
قیمت: 20000 ریال
تصویر روی جلد کتاب شلمچه تا حلبچه
پدیدآور: محمد درودیان
ناشر: مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ
نوبت چاپ: هفتم
سال چاپ: 1390
قطع: رقعی
تعداد صفحات: 283
قیمت: 30000 ریال
تصویر روی جلد کتاب آغاز تا پایان
پدیدآور: محمد درودیان
ناشر: مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ
نوبت چاپ: هفدهم
سال چاپ: 1391
قطع: رقعی
تعداد صفحات: 224
قیمت: 48000 ریال
تصویر روی جلد کتاب مهران در تحولات جنگ ایران و عراق
ناشر: مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
نوبت چاپ: اول
سال چاپ: 1389
قطع: وزیری
تعداد صفحات: 743
قیمت: 75000 ریال
تصویر روی جلد کتاب دو سال جنگ
پدیدآور: هادی نخعی
ناشر: مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
تعداد صفحات: 287
تصویر روی جلد کتاب این سوی اروند جایی برای دشمن نیست
ناشر: مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
نوبت چاپ: اول
سال چاپ: 1393
قیمت: 210000 ریال
ناشر: مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
نوبت چاپ: اول
سال چاپ: 1397
تعداد صفحات: 464
قیمت: 270000 ریال
تصویر روی جلد تاریخ تحلیلی جنگ ایران و عراق جلد اول
ناشر: نشر مرز و بوم
نوبت چاپ: اول
سال چاپ: 1395
تعداد صفحات: 678
قیمت: جلد نرم 280000 ریال و جلد سخت 310000 ریال
ناشر: نشر مرز و بوم
نوبت چاپ: اول
سال چاپ: 1395
تعداد صفحات: 600
قیمت: جلد نرم 260000 ریال و جلد سخت 290000 ریال

تاريخ شفاهی

تصویر روی جلد کتاب سطرهای نا خوانده
پدیدآور: حسین اردستانی
ناشر: مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
نوبت چاپ: اول
سال چاپ: 1393
تعداد صفحات: 126
قیمت: 67000 ریال
پدیدآور: زهرا اردستانی
ناشر: مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
نوبت چاپ: اول
سال چاپ: 1396
تعداد صفحات: 415
قیمت: 250000 ریال
تصویر روی جلد کتاب شماره پنج؛ نقش زنان در مقاومت آبادان به روایت فاطمه جوشی
پدیدآور: مرتضی قاضی
ناشر: مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
نوبت چاپ: اول
سال چاپ: 1394
تعداد صفحات: 462
قیمت: 180000 ریال
Rah- ro jeld
پدیدآور: حسین اردستانی
ناشر: مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
نوبت چاپ: اول
سال چاپ: 1394
تعداد صفحات: 576
قیمت: 340.000 ریال
تصویر روی جلد تاریخ شفاهی دفاع مقدس علی اسحاقی
پدیدآور: یدالله ایزدی
ناشر: مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
نوبت چاپ: اول
سال چاپ: 1397
تعداد صفحات: 584
قیمت: 450000 ریال
پدیدآور: یحیی نیازی
ناشر: مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
نوبت چاپ: اول
سال چاپ: 1397
تعداد صفحات: 494
قیمت: 400000 ریال

نویسندگان / پدیدآوران: