نگین ایران - 54

اشتراک در RSS - نگین ایران - 54

صاحب امتیاز: مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس


مدیر مسئول و سردبیر: دکتر حسین اردستانی

هیأت تحریریه: دکتر غلامعلی رشید - عضو هیات علمی دانشگاه امام حسین(ع)؛ سردار سرتیپ پاسدار حمید اصلانی؛ دکتر حسین علایی - عضو هیات علمی دانشگاه امام حسین(ع)

مدیر اجرایی: محمد جواد اکبرپور بازرگانی

فصل: 
پاییز
سال: 
1394
شماره قبلی: 
شماره بعدی: 

فهرست مندرجات این شماره:

برگزاری کرسی‏ های آزاداندیشی در دانشگاه‏ ها، مورد توجه و اهتمام وافر مقام معظم رهبری است که در سال1388 ، آن را مطرح کردند.

مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس درزمینه جنگ ایران و عراق آثار متعدد و متنوعی را منتشر کرده است.

بر اساس آمار موجود در کتابخانه تخصصی جنگ حوزه هنری، حدود 18 عنوان مجله تخصصی دیگر در حوزه دفاع مقدس فعالیت دارند.

در این پژوهش، مطالب مندرج در 50 شماره فصلنامه نگین ایران (فصلنامه تخصصی جنگ عراق و ایران) از نظر تعداد نوع و موضوع مطلب، تعداد مطالب مرتبط با عملیات‌ها، یگانها، رسته‌ها؛ تعداد م

مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس تا به امروز نشریات متعدد و متنوعی در زمینه جنگ عراق و ایران منتشر نموده است.

جنگ عراق و ایران مشتمل بر حوادث و رویدادهای است که در یک بازه زمانی هشت ساله و در قالب مسائل و موضوعات مختلف و عملیات‌های این دوره شکل گرفته است.

ازجمله اهداف و ضرورت‌های مورد توجه نهادها، مراکز و مؤسسه‌های علمی و پژوهشی کشور حرکت در مسیر روزآمدکردن محصولات علمی خود و ارائه آنها ازطریق نشریات الکترونیکی است.

جشنواره کتاب سال دفاع مقدس با هدف شناسایی و معرفی آثار برتر در حوزه دفاع مقدس به همت بنیاد حفظ آثار و ارز شهای دفاع مقدس تقریبا به صورت سالانه برگزار می‌گردد.

در آستانه چهاردهمین سال انتشار فصلنامه نگین ایران، (فصلنامه تخصصی مطالعات جنگ ایران و عراق)، سردبیری فصلنامه پس از انتشار نمایه‌های شماره‌های 1 تا 28 که در فصنامه نگین29 درج شد،

روزشمار دفاع‌مقدس26 دى

روزشمار اسناد سازمان ملل26 دى