نگین ایران - 54

اشتراک در RSS - نگین ایران - 54

صاحب امتیاز: مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس


مدیر مسئول و سردبیر: دکتر حسین اردستانی

هیأت تحریریه: دکتر غلامعلی رشید - عضو هیات علمی دانشگاه امام حسین(ع)؛ سردار سرتیپ پاسدار حمید اصلانی؛ دکتر حسین علایی - عضو هیات علمی دانشگاه امام حسین(ع)

مدیر اجرایی: محمد جواد اکبرپور بازرگانی

فصل: 
پاییز
سال: 
1394
شماره قبلی: 
شماره بعدی: 

فهرست مندرجات این شماره:

روزشمار دفاع‌مقدس31 تير

روزشمار اسناد سازمان ملل31 تير