مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 29 آبان؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

سخنرانی برادر علی شمخانی در جمع نیرو های لشکر 7 ولی عصر (عج) (64/4/9) و مسئولین تیپ سید الشهدا(64/5/26)

چاپلینک ثابت
فصلنامه: 
پدیدآور: 
تهیه و تنظیم: 
صاحب اثر: 
مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
فایل: 

مقاله