مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 29 آبان؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

عملیات خیبر؛ تغییر استراتژی عملیاتی - آغاز مرحله‌ی نوین در جنگ تحمیلی

چاپلینک ثابت
فصلنامه: 
پدیدآور: 
صاحب اثر: 
مرکز اسناد و تحقیقات دفاع‌مقدس
فایل: 

مقاله