مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 24 مهر؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

آیا در خصوص تجارب امنیتی در خصوص اقدامات گروه های منافقین و معاندین کار گروهی تشکیل شده است؟چگونه میتوان به آن دست یافت؟

چاپلینک ثابت
با سلام ضمن عرض تقدیر و تشکر* لطفا در مورد اقدامات و تجارب امنیتی ، گروههای معاند و مخالف نظام مانند منافقین،خلق عرب،کومله و دموکرات و .... نیز این اقدام صورت گیرد. زیرا از نظر متون و محتوا بسیار در محدودیت هستیم. و در وضعیت کنونی با توجه به اقدامات گروه های تکفیری و اقدامات نرم و نیمه سخت دشمن بسیار ظهور و بروز یافته است.
پاسخ: 

با سلام و احترام/ تجربه مبارزه با گروه های معاند و مخالف داخلی، در دانشکده های نظامی سپاه مورد استفاده قرار می گیرد. ولی باید توجه داشت که این تجربه با گروه های تکفیری متفاوت است و راهبردها و تاکتیک های مبارزه با تکفیری ها بسیار با راهبردهای مبارزه با معاندین فرق دارد. و در حال حاضر قابل انتشار برای عموم نیست