مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 23 دی

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

در طول 8 سال دفاع مقدس چرا بیشترین عملیات‌ها سال‌های اول و آخر جنگ بوده و سال‌های میانی جنگ ما تحرکات نظامی نداشته‌ایم؟

چاپلینک ثابت
پاسخ: 

 

آقای محسن رضایی در پاسخ گفتند:

ما همیشه تحرک داشته‌ایم اما در یک مقطعی مثلاً بعد از آزادی خرمشهر و عملیات فاو حدود 4 - 3 سال از جنگ تحرکات ما در جنگ منجر به دستیابی به انتظاراتمان نمی‌شد و اهدافی که در پیش می‌گرفتیم عملیات‌های ما منجر به فتح و دستیابی به آن اهداف نمی‌شد که ما آن را عدم‌الفتح نام‌گذاری کردیم. مثلاً ما در خیبر اهداف بلندی داشتیم که جز جزیره شمالی و جنوبی چیزی به دست نیاوردیم. ما در عملیات رمضان خیلی اهداف بزرگی را داشتیم اما پیشروی‌های ما متناسب با آن اهداف نبود. لذا این عدم دستیابی به همه اهداف در عملیات‌ها در طول این دوران بعد از آزادی خرمشهر تا قبل از عملیات فاو در حقیقت منجر شده بود ما نتوانیم مشابه آزادی خرمشهر در عملیات‌ها شاهد پیروزی باشیم.