چرا رمز پیروزی ما در جنگ تحمیلی در جبهه های جنوب بود و چرا این رمز در جبهه های غرب نبود؟

چاپلینک ثابت
دسته بندی موضوعی: 
فرماندهان
ما در جنگ می توانستیم در جبهه های غربی فعالیت کنیم یعنی از طرف کردستان ولی این کار موفقیت زیادی برای ما نداشت علت آن چه بود؟ ما در جبهه های جنوبی می توانستیم سیلی که امام (ره) می فرمودند به صدام بزنیم تا کشورهای جهان را تحریک کنیم برای صدور قطعنامه بر علیه عراق ؟
پاسخ: 

با سلام؛

شاید پاسخ سوال شما در این آدرس باشد:

http://defamoghaddas.ir/fa/node/8048

 

این نکته را هم نباید از نظر دور داشت که جنگ عراق علیه ایران، "تحمیلی" بود و ما نقش انفعالی در آن داشتیم. زمین اصلی جنگ از سوی دشمن انتخاب شده بود و این انتخاب هم بی دلیل نبود. دلیل اصلی آن این است که اکثر مناطق حساس، نظیر مناطق نفت خیز و بنادر و نقاط جمعیتی از هر دو کشور ایران و عراق در سرزمینهای جنوبی قرار دارند و پیروزی هر طرف در این منطقه می توانست تاثیرگذار و حتی تعیین کننده باشد