مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 29 آبان؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

اخلاق

اشتراک در RSS - اخلاق

در این مقاله، دشمنی در دو گستره کلی از سیاست بحث شده است: نخست گستره درون‌ کشوری یا سیاست داخلی؛ و دوم گستره برون‌ کشوری یا سیاست بین‌ المللی. دشمنی در هرکدام از این دو گستره به دو دسته «دشمنی سرد» و «دشمنی خشن» تقسیم می‌شود. طبیعی است که «مخالفان» با «دشمنان» تفاوت دارند و نمی‌توان آنها را مثل هم دانست.

معرفی یک مقاله

مثل هر پدیده علمی و یا اجتماعی دیگر، علم و عمل پزشکی نیز با بایدها و نبایدهای خاصی مواجه است.