مرکز اسناد و تحقیقات
دفاع مقدس

رویدادهای 29 آبان؛

 
 
روزشمار اسناد سازمان ملل

ادبیات دفاع مقدس

اشتراک در RSS - ادبیات دفاع مقدس

مشاور عالی رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس گفت: در آثار داستانی حرف نویی در دنیا داریم اما آثار تولیدشده در زمینه ادبیات دفاع مقدس به اندازه کافی نبوده است و جای شعر معاصر در کنار دیگر انواع ادبی برای ترسیم فعالیت‌های رزمندگان خالی است.

مشاور عالی رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس:

کتاب‌های دفاع مقدس که مخاطبان زیادی دارند، باید ترجمه و به جهانیان معرفی شوند.

کتاب‌های دفاع مقدس که مخاطبان زیادی دارند، باید ترجمه و به جهانیان معرفی شوند.

مدیر عامل بنیاد شعر و ادبیات داستانی ایرانیان با بیان اینکه نباید تمام توان و ظرفیت‌ها متوجه مستندسازی و خاطره‌نگاری شود، گفت: رمان و ادبیات قابلیت فضاسازی دفاع مقدس را دارند.

مدیر عامل بنیاد شعر و ادبیات داستانی ایرانیان: